Často diskutovaná témata minulosti i současnosti:

 
 
Výstavba domů v Turpišově ulici
Současná zástavba  v Turpišově ulici Starostou města byla v roce 2004 vyhlášena ANKETA na téma Uvažovaná výstavba obytných (rohových) domů. Více...
Tématu se věnoval 18. večer se starostou 11. října 2004, na kterém byli účastníci též seznámeni s výsledky uvedené ankety a se stanoviskem starosty města k průběhu a výsledkům celé kauzy, které přednese na následujícím jednání zastupitelstva města.
Více se dozvíte ve Vyjádření starosty města k uvažované výstavbě rohových obytných domů v Turpišově ulici ze dne 20. června 2004
 
Přeložka silnice č. II/592
Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592Stavba každé komunikace kdekoli v republice přináší logicky problémy i konflikty. Úloha města je naprosto stěžejní ve fázi schvalování územního plánu... Více ve vyjádření starosty a místostarosty města...
 
Skatepark
Slavnostní otevření skateparku PROVOZNÍ ŘÁD areálu veřejného sportoviště - SKATEPARKU v Chrastavě. RM schválila změnu  v provozním řádu skateparku: vstup je zdarma! Více...
Ukončení kontroly ve věci skateparku
Ve středu 12. května byl za účasti představitelů Města Chrastavy, sponzorských firem, médií a chrastavské veřejnosti slavnostně otevřen nový skatepark. Chrastavská mládež měla možnost předvést, co na skateboardu či kolečkových bruslích umí, dokonce i s dortem v ruce... Více...
Skatepark - vyjádření starosty a místostarosty města z 20.4.2004
Vyjádření starosty města ze dne 12. února 2004 k situaci ohledně skateparku...
 

 

Místní poplatek za odpady
Odpady Vyjádření starosty města pro Chrastavské listy 1/2004: V měsících listopadu a prosinci došel řadě občanů platební výměr na zvýšený poplatek za odpady za rok 2002 a příp. i za rok 2003. Tento krok se setkal u řady občanů s nevolí. Proto se pokusím o jeho zdůvodnění i touto cestou... Pokračování článku.... 
Víc informací na téma odpady najdete na samostatné stránce věnované odpadům...