Uvažovaná výstavba obytných (rohových) domů – vyjádření starosty města

V polovině června jsem obdržel petici občanů protestující proti případnému prodeji pozemků na výstavbu obytných (rohových) domů v okolí ul. Turpišova. Z tohoto důvodu pořádám pro všechny zájemce ve středu dne 14. července od 17.00 hod. ve školní jídelně večer se starostou. Na tomto místě si však dovoluji seznámit čtenáře s historií bytové výstavby trochu obecněji. V devadesátých letech řada obcí včetně naší investovala množství svých prostředků do bytové výstavby. Zde uvádím přehled bytové výstavby v Chrastavě od roku 1994:

1. Výstavba 35 byt. jednotek - Střelecký vrch č. p.715 (střešní nástavba)
dotace 11,200 vlastní zdroje 15,967 celkem 27,167
2. Výstavba 18 byt. jednotek - Nádražní ul.č. p. 104 (spoluvlastník Zámeček Chrastava s.r.o.)
dotace 3,760 vlastní zdroje 4,500 celkem 8,260
3. Půdní vestavby 5 byt. jednotek - Soudní ul. č. p. 241 a 242
dotace 1,100 vlastní zdroje 2,901 celkem 4,001
4. Půdní vestavby 5 byt. jednotek - Turpišova ul. č. p. 243 a 244
dotace 1,100 vlastní zdroje 3,282 celkem 4,382
5. Výstavba 22 byt. jednotek - Turpišova ul. č. p. 240
dotace 7,040 vlastní zdroje 18,209 celkem 25,249
6. Výstavba 10 byt.jednotek - Bílokostelecká č.p. 50 (spoluvlastník Zámeček Chrastava s.r.o.)
dotace 3,200 vlastní zdroje 4,799 celkem 7,999
7. Výstavba 41 byt. jednotek Dům s pečovatelskou službou - Turpišova ul č.p. 339,340,341
dotace 28,700 vlastní zdroje 19,035 celkem 47,735

Jak je patrné z výše uvedených údajů, na pokrytí výstavby nikdy zdaleka nestačily získané dotace a značné prostředky do výstavby muselo vložit vždy i město. Z ekonomického hlediska je jednoznačné, že bytová výstavba je pro obce ztrátovou záležitostí. Přesto si bytovou výstavbu mohla v minulosti řada obcí včetně naší dovolit, a to ze dvou důvodů:

1. Obce získávaly značné prostředky prodejem akcií společností, které získaly na počátku 90. let.
2. Města nebyla zadlužená.

Dnes je však situace zcela jiná. Jednak obce již významné balíky akcií k prodeji nemají a jednak často právě zásluhou bytové výstavby jsou města zadlužená. A to je případ i Chrastavy. Jinými slovy: Chrastava si již nemůže z ekonomických důvodů dovolit “luxus” výstavby obecních bytů, neboť i se státní dotací se jedná o ekonomicky silně ztrátové investice. Jelikož však, jak plyne z výše uvedeného, jedná se o obecnou situaci ve městech, reagoval na danou situaci i stát a prostřednictvím MMR zcela nově umožňuje i poskytnutí dotací na družstevní výstavbu bez finanční účasti obce a též bez záruk za poskytnutou dotaci ze strany obce. Právě v reakci na tento zcela nový dotační přístup státu v oblasti bytové výstavby reagoval zájemce a projevil zájem o výstavbu tzv. rohových obytných domů v ulici Turpišova a ulicích přilehlých. Již výše v textu jsem uvedl, že město nemá finanční prostředky na další bytovou výstavbu. Nicméně to neznamená, že nemáme zájem na tom, aby se nové byty stavěly. Nyní se před námi otevírá možnost, jak zajistit novou bytovou výstavbu, která však nejen že vlastně poprvé v porevoluční historii města nebude klást žádné nároky na vlastní zdroje (již postavený rohový dům v Turpišově ulici přišel město na více než 18 mil. Kč), ale navíc nebudeme vystaveni riziku vracení poskytnuté dotace ve dvojnásobné výši zpět za sebemenší i jen údajnou formální chybu tak, jak se nás k tomu snaží donutit FÚ již více než dva roky v případě Bílokostelecké č. p. 50. Jakkoli rozumím zájmům těch, kteří již bydlí, myslím si, že je správné snažiti se pomoci i těm, kteří nebydlí. Pokud by to mělo být navíc způsobem, který nijak město finančně nezatíží, jsem názoru, že by bylo od města nezodpovědné tuto šanci zahodit.

V Chrastavě dne 20. června 2004
Ing. Michael Canov
starosta města