Ukončení kontroly ve věci skateparku

Zastupitelstvo město ukončilo po více než třech měsících kontrolu orgánů města ve věci Skateparku, když na svém zasedání dne 16. června 2004 konstatovalo na základě zjištění kontrolního výboru, nezávislého auditora a oslovených právních kanceláří, že v celé kauze skatepark nedošlo ze strany rady města nebo starosty města k porušení žádného zákona či jiného právního předpisu.
Usnesení a zápis z jednání zastupitelstva a související dokumenty (stanovisko kontrolního výboru včetně stanovisek kontrolovaných orgánů) jsou k nahlédnutí na MěÚ.
Město se nadále snaží o uspokojení pohledávky ze strany firmy Asacen s. r. o. Zde zatím nedošlo k dalšímu vývoji situace ve věci podané žaloby, podaného trestního oznámení a věcí souvisejících.

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník MěÚ