ODPADY

 
Místní poplatek za odpady

Vyjádření starosty města pro Chrastavské listy 1/2004: V měsících listopadu a prosinci došel řadě občanů platební výměr na zvýšený poplatek za odpady za rok 2002 a příp. i za rok 2003. Tento krok se setkal u řady občanů s nevolí. Proto se pokusím o jeho zdůvodnění i touto cestou... Více...

   
  Od počátku roku 2002 přibylo nejen v Chrastavě, ale v celé ČR velmi diskutované téma: odpady
  Od 1. ledna 2002 platí dvě nové vyhlášky: o odpadech a o místním poplatku za odpady. Co z nich vyplývá pro občany vysvětluje místostarosta ing. M.Canov: výklad k vyhláškám.
  Zde si můžete přečíst další informace pro občany o novém místním poplatku a záležitostech souvisejících...
  Odpovědi na dotazy a požadavky občanů o odpadech
  Zde je k dispozici formulář Prohlášení fyzických osob k místnímu poplatku za odpady (formát .xls)
  Vyplněný formulář můžete zaslat na Hospodářsko-finanční odbor MěÚ: hfo@chrastava.cz