Tato stránka je součásti webových stránek města Chrastavy: www.chrastava.cz

(c) Městský úřad Chrastava

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku, zde naleznete i informace o veřejných zakázkách

 

  Prodeje a pronájmy 

     
Na této stránce zveřejňuje Město Chrastava informace o prodeji a pronájmu domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a ostatních, najdete zde informace týkající se nájmu obecních bytů, Fondu rozvoje bydlení a Městského bytového družstva.
     
   

i n f o r m a c e

o prodeji nemovitostí a

pronájmu nebytových prostor a pozemků

z majetku města

podá a žádosti vydává na MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1, ORM,

paní Miloslava Houdová tel. 482 363 822

e-mail houdova@chrastava.cz

 

 
    
Prodej volného bytu:
   
 
   
Prodej bytu s nájemcem:
Prodej části podílu města v MBDCH k bytům s nájemci, včetně souvisejících práv a povinností...více
Pronájem  nebytového prostoru a prostoru sloužícího k podnikání:
 
   
Prodej pozemků:
 
 
Směna pozemků: 

 

 

Pronájem pozemků:   
Propachtování části pozemku par. č. 744/1 v k. ú. Dolní Chrastava ...více
 

 

 

Aktualizace stávajících nájemních smluv: 

 

Prodej pozemků na Střeleckém Vrchu:.
Město Chrastava prodá z majetku města pozemky na sídlišti Střelecký Vrch – přístupové cesty k obytným domům a pozemky, které sousedí s obytnými domy...více  mapa
    
   

      Pozemky

    
 Postup při podání žádosti o PRONÁJEM pozemku z majetku města Chrastava ...více   
 Postup při podání žádosti o PRODEJ pozemku z majetku města Chrastava ...více   
 Formuláře žádostí...zde
    
   
    

 Byty 

 
Obecní byty
Pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 2.5.2005
  
Podmínky pro prodej část podílu města Chrastavy v MBD Chrastava vč.souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu
Úplné znění 
  
Podmínky pro prodej část podílu města Chrastavy v MBD Chrastava nájemcům bytu příp. po 30. 6. 2012 i jiným zájemcům
(ve znění změn ze dne 12. 9. 2001, 8. 4. 2002, 3. 2. 2003, 1.9. 2003,3.4. 2006, 29.1.2007, 3.9.2007 a 3. 9. 2018)
 Úplné znění 
  
Podmínky pro prodej část podílu města Chrastavy v MBD Chrastava vč.souvisejících práv a povinností k nebytovým prostorům
 Úplné znění 
  

MBD Chrastava
Stránka Městského bytového družstva Chrastava
 
Městské bytové družstvo
Ing. Michael CanovV roce 2000 bylo založeno Městem Chrastava městské bytové družstvo, kam město vložilo více než 200 svých bytů a též některé nebytové prostory. V následném období umožnilo družstvo svým členům nejen převod členského podílu, ale i převod do osobního vlastnictví. Po celou dobu byl ve vedení městského bytového družstva starosta města a další zástupci města.  Bylo to tak logické a jediné správné, neboť město jako majoritní vlastník bylo nejen zárukou nevytunelování družstva (jak se v Česku stalo v řadě případů, kdy družstevníci o „své“ byty přišli), ale také hájilo své zájmy majoritního vlastníka.
  :: Více 
   
  
  
    
© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz