Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne.

Ing. Michael Canov, starosta města Milan Pilař, místostarosta města

Na zastupitelstvu města dne 19. 6. 2006 byl schválen prodej pozemku na výstavbu rodinného domu manželům Krčkovým. Řeklo by se, že se jedná o zcela běžný úkon, ovšem nebýt toho, že tento krok byl spojen s čestným prohlášením manželů Krčkových na stažení všech žalob a odvolání ve věci realizace přeložky II/592 a prodeje dvoumetrového pásu jejich zahrady ve prospěch města. Tento krok znamená velmi podstatný pokrok ve věci "papírové" přípravy realizace celé akce. Nedokáže však již bohužel napravit to, že Liberecký kraj byl dosavadním aktivním odporem donucen opustit akci jako svoji prioritu v dopravní oblasti č. 1 a již získané prostředky na realizaci 1. etapy ve výši cca 40 mil. Kč ze SROPu (fond Evropské unie) na akci, jejíž celkové náklady jsou odhadovány na 140 mil. Kč, přepustit jinam (údajně se za ně realizuje či realizovala silnice v Turnově). Je smutnou, ne-li katastrofální skutečností, že jakkoli se stala ikonou odporu proti realizaci přeložky paní Krčková, šedou eminencí v pozadí byl jeden ze dvou set (+ 81+ 1) nejmocnějších lidí v této zemi, který nejenže brojil proti realizaci celé akce na stránkách Chrastavských listů (4/2004  a 6/2004), ale vystupoval takto opakovaně na zastupitelstvech města a dokonce na jednáních na úrovni investora, tj. Libereckého kraje. Bezmezná důvěra v pana poslance, a to nejen ze strany manželů Krčkových, způsobila, že bylo nad sílu kohokoli (včetně radního Libereckého kraje pro dopravu a vedoucí odboru dopravy KÚ) vysvětlit, že kamiony budou jezdit Pobřežní ulicí bez ohledu na to, jestli přeložka II/592 vznikne či nikoli. Přesněji řečeno, podařilo se to po více než dvou letech.

Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592

Po minimálně šestnáctileté práci několika zastupitelstev jsme svým způsobem zpátky před rokem 2003 (kdy se podařilo na kraji prolobovat zařazení akce jako dopravní priority č. 1), ne-li ještě více zpět. Čeká nás úkol nejobtížnější: přesvědčit vedení Libereckého kraje, že má opět jako svoji prioritu v oblasti dopravy – symbolicky řečeno - zařadit Chrastavu (a dokázat na realizaci akce získat prostředky z Evropské unie). Občany ulic, kde nejvíce čekají na realizaci přeložky II/592 jako na smilování, tj. Žitavská, nám. 1. máje, částečně Nádražní a Frýdlantská, ale i všechny ostatní (včetně těch, kteří při cestách k lékaři apod. registrují stále se zhoršující stav mostu přes Jeřici u autobusového nádraží, který kamiony “systematicky” likvidují) chceme ubezpečit, že jsme na tomto úkolu již začali intenzivně pracovat. Ještě před rozhodnutím zastupitelstva jsme o čestném prohlášení manželů Krčkových a naději na odblokování odporu proti realizaci akce jednali s krajským radním pro dopravu. V průběhu léta pak chceme jednat v této záležitosti přímo s hejtmanem. Cíl je jednoznačný, docílit, byť s citelným zpožděním, realizace přeložky a docílit tak velmi významného pokroku v dopravním řešení města.

Osobní douška závěrem: Nezlobíme se na manžele Krčkovy za jejich více než dvouletý boj s městem a krajem. Bránili dle svého nejlepšího svědomí a vědomí svůj majetek a podmínky k bydlení. Je jen hrozná škoda, že bezmezně uvěřili tehdejšímu panu poslanci, který tak zavedl nejen je samé, ale i město a kraj do slepé a hodně drahé uličky. Snad jsme z ní konečně našli cestu ven.

Ing. Michael Canov - starosta
Miloslav Pilař - místostarosta


Související odkazy:
Odpověď zastupitele Oldřicha Němce nazvaná Starosta i místostarosta mají zřejmě špatnou paměť...
Přeložka II/592 z jiného pohledu - reakce na článek od zastupitele a člena rady města Michala Košiny
Jednání starosty s občany v dané věci... Více... 
Počátek kauzy - vyjádření starosty a místostarosty města z 20. 4. 2004...
Článek starosty města Dodatek ve věci přeložky II/592