Ústavní soud rozhodl - Trpišovský a Šírová ANO !!!

ředitelka školní jídelny paní Miloslava Šírováředitel školy Mgr. Aleš Trpišovský24. 6. 2005
Ústavní soud zrušil 22. června 2005 novelu o střetu zájmů, kterou se mimo jiné stanovovala neslučitelnost výkonu funkce ředitele příspěvkové organizace s funkcí zastupitele města. V našem městě máme dva zastupitele města, kteří jsou zároveň řediteli příspěvkových organizací. Oba přitom získali v komunálních volbách 2002 absolutně největší počet hlasů. Jde o ředitele základní školy Mgr. Aleše Trpišovského a ředitelku školní jídelny paní Miloslavu Šírovou.Více...

Stanovisko města k neslučitelnosti funkcí

5. 4. 2005
Poslanecká sněmovna přijala změnu zákona o volbách do zastupitelstev obcí, která nově definuje neslučitelnost funkce zastupitele obce vůči ředitelům příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem. Řada měst však z důvodu probíhajícího řízení u Ústavního soudu ředitele z funkcí zastupitelů neodvolala, s čímž nelze než souhlasit. Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Na hrubý pytel hrubá záplata, aneb Stanovisko města Chrastava ke změně volebního zákona ohledně neslučitelnosti funkcí.

Jiný názor má člen ZM Oldřich Němec
Člen ZM a poslanec PČR pan Oldřich Němec S tímto výkladem zákona prezentovaným na posledním zasedání zastupitelstva města nesouhlasí člen ZM a poslanec PČR pan Oldřich Němec. Jeho vyjádření si můžete přečíst zde... 
Člen ZM a poslanec PČR pan Oldřich Němec podal v této věci dotaz do Parlamentního institutu. Zde je odpověď institutu...
Odpověď na dopis řediteli Krajského úřadu

Starosta města Ing. Michael CanovMístostarosta města Miloslav PilařStarosta a místostarosta zaslali na žádost ředitele Krajského úřadu stanovisko města k dané problematice, kde se vyjádřili i ke stanovisku poslance PČR a vyjádření parlamentního institutu, které pan ředitel již dříve obdržel. Více...