Panu řediteli uděluji jedničku s hvězdičkou třikrát podtrženou

Mgr. Aleš Trpišovský

Již když rada města jmenovala pana Mgr. Aleše Trpišovského ředitelem naší základní školy, nepochyboval jsem o tom, že je to dobrá volba. Nejen proto, že jsem věděl (mj. i ze společné pedagogické praxe), že je to výborný pedagog. To totiž (i když to možná působí překvapivě) není u ředitele primární předpoklad výkonu funkce. Důležitější je jeho umění sladit a vést celý pedagogický kolektiv. A ani v tomto směru jsem nepochyboval o jeho schopnostech. Ale ani tento důležitý předpoklad není u ředitele školy tím hlavním. Tím, co dělá ředitele ředitelem v první řadě, je jeho schopnost zastupovat školu navenek, tzn. při jednání s nejrůznějšími institucemi, důsledně a úspěšně hájit zájmy školy. Těmi institucemi není jenom MěÚ, ale i mnoho dalších, např. Česká školní inspekce. A právě kvůli ní píši tento článek.
Co se stalo? Prakticky všechny školy v republice obdržely z projektu financovaného z Evropské unie ESF “Hodina” dotaci na odučení jedné hodiny týdně navíc v  7. ročníku, což ve finančním vyjádření pro naši školu znamenalo cca 50 tis. Kč. Česká školní inspekce se rozhodla, že 100 škol v celé republice bude zkontrolováno, zda tyto peníze užily v souladu se stanovenými podmínkami. A z těch sta škol čest být zkontrolován první připadla naší škole. Čtyřčlenný tým inspektorů dva dny přímo ve škole kontroloval, jak bylo s dotací naloženo a nakonec “triumfoval”. Oficiálně obvinil ředitele školy, že 750,-- Kč použil neoprávněně s pravidly čerpání (jednalo se o hodiny, kdy třídy 7. ročníku byly na lyžařském výcviku a příslušný učitel odučil odpovídající hodiny náhradním způsobem).
A nyní přišel moment, kdy se ředitel zachoval tak, jak se může zachovat jen silná osobnost s pevným přesvědčením (a znalostmi), že svoji práci dělá správně. Pan ředitel Trpišovský se před Českou školní inspekcí “strachy nepodělal”, ale naopak na základě právních předpisů začal svůj postup tvrdě obhajovat. Proti rozhodnutí České školní inspekce podal po řadě ústních jednání oficiálně kvalifikovanou námitku, s kterou uspěl přímo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a ctění páni inspektoři byli nuceni svoji inspekční zprávu přepracovat a pana ředitele nejen zbavit obvinění z neoprávněného použití 750,-- Kč, ale naopak konstatovat, že škola využila disponibilní hodinu v 7. ročnících v souladu se všemi předpisy a směrnicemi.
Čtenář si možná řekne, šlo o pouhých 750,-- Kč. Ale kdepak, původní obvinění ředitele z neoprávněného nakládání s finančními prostředky (bez ohledu na výši částky) by bylo kvalifikovaným důvodem pro případné odvolání ředitele školy, kdykoli by se radě města zachtělo a ředitel by se tak dostal do nepřijatelně podřízeného postavení vůči ní. Především však pan ředitel svým postojem dokázal odkázat Českou školní inspekci do patřičných mezí. Ona je tu totiž od toho, aby školám pomáhala zlepšovat jejich kvalitu, ne od toho, aby na základě neodbornosti svých pracovníků obviňovala neoprávněně ředitele školy z porušení něčeho, co vůbec neporušil. Mimochodem mzdové náklady na dvoudenní inspekci čtyřčlenného týmu inspektorů odhaduji (včetně odvodů) na 10 tis. Kč. Pokud vezmeme v úvahu, že výsledkem činnosti inspekce bylo neoprávněné nařknutí ředitele z neoprávněného použití 750,-- Kč, mluví to samo za sebe.
Přeji všem svým kolegům starostům, aby mohli být pyšní na svého ředitele školy tak jako já.

V Chrastavě dne 19. 12. 2005

Ing. Michael Canov, starosta


Související odkazy:
Stanovisko starosty města ke stanovisku ředitele ČŠI ze dne 17.1.2006
Protokol České školní inspekce z kontroly ze dne 22.11.2005
Námitky ředitele základní školy proti protokolu ČŠI ze dne 1.12.2005
Rozhodnutí České školní inspekce o námitkách ze dne 13.12.2005