Granty města

 
Město Chrastava poskytuje granty k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního ruchu.
Poskytování finančních prostředků administruje Společenský klub, organizační složka města.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, složky organizační struktury právnických osob působící na území města.
Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy prostřednictvím Společenského klubu, organizační složky města na základě zveřejněné výzvy.
Výzva k podání žádostí o poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy je zveřejněna v Chrastavských listech a na webových stránkách Města Chrastavy.

  

2019

výzva 

žádost 

příloha

pravidla

vyúčtování

2018

výzva 

žádost 

příloha

pravidla

vyúčtování

2017

výzva 

žádost 

příloha

pravidla

vyúčtování

2016

výzva 

žádost 

 

pravidla

vyúčtování

2015

výzva 

žádost 

 

pravidla

vyúčtování

2014

výzva 

žádost 

 

pravidla

vyúčtování

2013

výzva 

žádost 

 

pravidla

vyúčtování

2012 výzva  žádost    pravidla vyúčtování
2011 výzva žádost   pravidla

 vyúčtování

2010   žádost   pravidla vyúčtování
2009   žádost   pravidla vyúčtování

 

Home page | Napište nám
© Městský úřad Chrastava