Větrné elektrárny - vyjádření starosty města

Problém stavby větrných elektráren těsně za katastrálními hranicemi Chrastavy v oblasti Vítkova zaujal značnou míru občanů obce a nejen je (viz účast exministra životního prostředí na večeru se starostou). Dovoluji si proto podat i své vyjádření veden snahou především zpřehlednit pro nezaujaté značně komplikovanou situaci.

Již stojí – katastr Heřmanice
Postaveny již jsou větrné elektrárny na Lysém vrchu (katastr obce Heřmanice spadající stavebně pod Frýdlant).
Fakta k výstavbě těchto elektráren:

  1. 18.7.1994 - vydáno stavebním úřadem Frýdlant územní rozhodnutí o umístění 50 ks větrných elektráren
  2. 17.11.1994 – odvolací orgán OÚ v Liberci mění na základě odvolání výše uvedené rozhodnutí na rozhodnutí o využití území (pozn.: to znamená, že se musí žádat o povolení každé jednotlivé elektrárny)
  3. 9.6.1997 - vydáno stavebním úřadem Frýdlant územní rozhodnutí o umístění stavby větrné elektrárny č.6.
  4. 23.7.1997 – na základě rozhodnutí o umístění stavby větrné elektrárny č. 6 vydává stavební úřad Frýdlant stavební povolení na stavbu šesti větrných elektráren s tím, že stavba bude ukončena do 31.6.1999
  5. 8.3.2004 – vydává stavební úřad Frýdlant prodloužení stavebního povolení na stavbu šesti větrných elektráren s tím, že stavba bude ukončena do 31.1. 2006
  6. léto 2004 – firma Větrný Liberec s. r. o. realizuje stavby elektráren

Z výše uvedeného dle našeho názoru jednoznačně plyne, že stavební povolení na šest elektráren bylo vydáno protizákonně. Vzhledem k promlčení prekluzních lhůt v případě samotného stavebního povolení jsme využili své jediné právní možnosti a podali dne 22.7.2004 na stavební odbor krajského úřadu podnět k prošetření prodloužení stavebního povolení, neboť dle našeho názoru je prodloužení platnosti nezákonného rozhodnutí samo nezákonné. Z důvodu nečinnosti KÚ jsme podali dne 15.11. 2004 žádost o provedení opatření proti nečinnosti stavebního odboru KÚ na ministerstvo pro místní rozvoj.
Dle našeho názoru může mít výsledné rozhodnutí, pokud bude plně respektovat zákony této země jediný výsledek a sice nařízení a zajištění realizace odstranění již postavených elektráren na Lysém vrchu.
Pro úplnost ještě dodávám, že naše stížnost proti tomu, že město Chrastava nebylo ve věci po celá léta vůbec informováno, bylo zamítnuta.

Budou stát? – katastr Hrádek nad Nisou
Město Hrádek nad Nisou s cílem výstavby skupiny větrných elektráren vydalo oznámení o projednávání změny č.10 územního plánu. Město se k návrhu této změny vyjádřilo záporně. Odborné stanovisko vypracoval vedoucí stavebního odboru pan Martin Janoušek. Osobně považuji za nutné zdůraznit, že pokusy stavět větrné elektrárny nad Vítkovem do pozice, že jsou lepší variantou než elektrárna hnědouhelná jsou řečeno slovy klasika: “opravdu, ale opravdu zavádějící”. Realizace či nerealizace jakéhokoliv počtu větrných elektráren nebude ve svém důsledku znamenat vůbec žádnou změnu v počtu ani hnědouhelných ani jiných než větrných elektráren ani v blízkém či širokém okolí ani na území celé naší vlasti.
Mimo jiné i proto pevně věřím, že zastupitelé v Hrádku změnu územního plánu č.10 neschválí a. to bez ohledu nato, že již v současnosti vystupuje jako budoucí investor firma Resec s.r.o. reprezentovaná svým jednatelem Ing. Petrem Pávkem, který coby lídr Strany pro otevřenou společnost vyhrál před několika dny v Hrádku n. N. krajské volby. Tím spíše, že samotný stožár pro měření rychlosti a změny větru byl touto firmou postaven v létě 2004 bez stavebního povolení, přestože samo město Hrádek nad Nisou měření financuje (až 25. 8. 2004 bylo na naše upozornění zahájeno ze strany stavebního odboru MěÚ Hrádek n.N. řízení o odstranění stavby).