Krátké zamyšlení …

  Bc. Oldřich Němec

… zastupitele Oldřicha Němce

 
Krátké letní zamyšlení ...
Očekával jsem, že pan Canov, pokud si dal tu práci s tím, že rozebral můj příspěvek „Jsme za poločasem“ zveřejněný v Chrastavských listech č. 4/2009, zareaguje na moji žádost ohledně zpracování přehledu, jaké věci za část volebního období naopak podpořili zastupitelé za SNK-Pro změnu v Chrastavě. Nestalo se tak, proto svoji žádost zopakuji Více..
 
Krátké prosincové zamyšlení ...
...zastupitele Oldřicha Němce nazvané O „povedené“ vyhlášce města, o jednom slušném fóru, o mezilidských vztazích (a také o vánocích). Opět se naše město dostalo na stránky celostátního tisku. Tentokrát se o nás psalo v týdeníku Týden č. 47/07, kde zástupci samospráv, občané a právníci v článku nazvaném Zakazuje se pít a halekat polemizují o vhodnosti přijímání některých obecně závazných vyhlášek obcí. Konkrétně se zde hovoří také o Obecně závazné vyhlášce města Chrastavy č. 15/2006, o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním... Více..
::  Reakce na článek od starosty města Ing. Michaela Canova:  Obecně závazná vyhláška 15/2006
 
Krátké listopadové zamyšlení ...
...zastupitele Oldřicha Němce nazvané O jedné neschválené změně, o městské policii, a také o našem koupališti. Skutečnost, že jsem se na měsíc odmlčel se svým příspěvkem, je velmi prozaická. Protože se mi nehodila dovolená v letních měsících, vybral jsem si část dovolené v měsíci září, a tak jsem, zejména z časových důvodů, neměl možnost si sednout večer k počítači a podělit se s čtenáři o své názory. Těm, kteří alespoň občas čtou mé příspěvky, se omlouvám. Těch témat, o kterých by se dalo hovořit, je mnoho. Zaměřím se v tomto měsíci pouze na ta témata, která se zdají být aktuální z mého pohledu... Více..
::  Reakce na článek od starosty města Ing. Michaela Canova:  K možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy se Stráží nad Nisou ve věci Městské policie
 
Krátké zářijové zamyšlení ...
...zastupitele Oldřicha Němce nazvané O chrastavském webovém fóru a také o jiných věcech. Diskusní fórum zřízené na webových stránkách města byl skutečně dobrý počin, který zaslouží uznání za nápad (pokud si dobře vzpomínám, jako první s nápadem přišel radní města pan Michal Košina) a pochvalu za zavedení (komu jinému než administrátorovi stránek města panu Ing. Jaroslavu Smolovi). Úzké vedení města má díky tomuto fóru zpětnou vazbu na svoje (někdy nelehká) rozhodnutí, více informací o názorech občanů na různá témata, možnost přímé diskuse občanů a zastupitelů města, a mnoho dalších výhod.... Více..
 
Krátké letní zamyšlení ...
...zastupitele Oldřicha Němce nazvané O jedné anketě, o městském koupališti, a také ohlédnutí za letošními slavnostmi slunovratu. Se zájmem jsem si přečetl přílohu Libereckého dne „Moje Chrastava“, kde proběhla mimo jiné anketa se spoluobčany města na téma Co vám ve městě vadí ? Ze zhruba třiceti dotázaných občanů se více než polovina vyjádřila, že jim vadí objekt „Kovák“ (zejména jeho vzhled a neutěšenost přilehlého okolí, a také někteří nepřizpůsobiví občané), a většina se vyjádřila také v tom smyslu, že chybí slušné dětské hřiště pro odpočinek maminek s dětmi. Někteří poukázali i na chybějící fungující koupaliště.... Více..
 
Krátké červnové zamyšlení ...
...zastupitele Oldřicha Němce nazvané O novém (příjemném) marketu, slavnostech setkávání,a také o popření jednoho volebního programu. Tak se konečně dočkalo i naše město. Po letech ježdění na velké nákupy do Liberce může občan našeho města konečně nakoupit i větší nákup doma, tedy v Chrastavě. Naše město potřebovalo market podobného typu jak „koza drbání“, jak se lidově říká... Více..
 
Krátké májové zamyšlení ...
... zastupitele Oldřicha Němce nazvané O jednom “moudrém” rozhodnutí, o kariérismu a kariéře a také o hozené rukavici.. Čím dále tím více se přesvědčuji o tom, že pokud není “politická vůle”, člověk sám nic nezmůže. Přesvědčil jsem se o tom na posledním dubnovém zasedání zastupitelstva města, kde jsem navrhl zařadit do programu zřízení osadních výborů na Vysoké a Vísce, když již předtím jsem psal návrh k vedení města, kde můj písemný návrh na doplnění dubnového programu zůstal nevyslyšen... Více... 
 
Krátké dubnové zamyšlení ...
... zastupitele Oldřicha Němce nazvané O krátké paměti, parkovacích hodinách a webovém diskusním fóru.Opravdu s pozdviženým obočím a s mírně shovívavým úsměvem ve tváři jsem si přečetl na webu města, kterak mají vrcholní představitelé našeho města skutečně krátkou paměť. Ve svém příspěvku Parkovací hodiny na náměstí ??? se podivují nad údajnými peticemi a údajnými osobními návštěvami radnice ze strany místních podnikatelů. Okénko radního Michala Košiny 4 z března tohoto roku nazývají poplašnou zprávou... Více... 
 
Krátké březnové zamyšlení ...
... zastupitele Oldřicha Němce nazvané O poštovním úřadě 21.století a politické slušnosti. Zpráva o tom, že liberecké vedení České pošty nechce v Chrastavě zavést sobotní provoz, mě nijak nepřekvapila. Ostatně sám jsem kdysi před lety za městský úřad vyřizoval podobnou žádost, a tehdy jsme také neuspěli. Co mne však překvapilo, byla strohost onoho oznámení. Pro úplnost tedy dodávám, že navrhovatelem případného rozšíření sobotních provozních hodin pošty v Chrastavě byl pan Michal Košina za naše SNK-Pro změnu v Chrastavě, který se s tímto požadavkem obrátil na nejužší vedení města. To jen pro pořádek..Více... 
 
Krátké únorové zamyšlení ...
... zastupitele Oldřicha Němce. Tak jako jsme dlouho, od června minulého roku, čekali na vládu, jež dostane důvěru ve Sněmovně, tak podobně jsme již od poloviny listopadu minulého roku čekali na první sníh letošní zimy. Tak podobně vnímám názory mnoha občanů ve městě na povolební uspořádání a na to, zda jsme třeba schopni prosadit alespoň některé body z volebního programu SNK – Pro změnu v Chrastavě...
Více v článku O čekání na vládu, na sníh a o našem volebním programu...
 
Krátké lednové zamyšlení ...
... zastupitele Oldřicha Němce. První pracovní zasedání nového zastupitelstva města se na svém prosincovém jednání mimo jiné zabývalo úmyslem instalace desky malíři Willi Sittemu. Což o to, návrh jistě hodný úcty, ostatně Chrastava by se skutečně dala pojmenovat městem malířů. Háček byl pouze v tom, že návrh počítal nejprve s umístěním textu v jazyce německém, a teprve poté v jazyce českém...
Více v článku O úctě k jazyku českému a národní hrdosti...