Obecně závazná vyhláška 15/2006

Obecně závazná vyhláška č. 15/2006 o akcích typu technopárty zabezpečuje preventivně možnost obrany města při uspořádání technopárty na katastru města (byla přijata na základě doporučení Ministerstva vnitra dle vzorové vyhlášky). Města bez této či obdobné vyhlášky se nemohou případným akcím typu technopárty nijak bránit. Vyhláška byla přijata jednomyslně 18 hlasy (nepřítomen člen ZM pan Stanislav Wolf). Informace ze zasedání RM, které jsou zveřejňovány v Chrastavských listech, jsou od 14. 1. 2002 též na webových stránkách města.

Ing. Michael Canov - starosta