Hospodářsko - finanční odbor
hfo@chrastava.cz
Struktura odboru
Formuláře ke stažení
Ceníky
Aktuální znění vyhlášek o stanovení místních poplatků najdete zde:
Platné vyhlášky města Chrastavy
Struktura odboru
jméno funkce tel. č., mail činnost

vedoucí

482 363 817

sluka@chrastava.cz

informace k rozpočtu města a jeho plnění, půjčky fondu rozvoje bydlení, pojištění majetku (škody)

Martin Sluka

referentka

482 363 852

povova@chrastava.cz

úhrady faktur přijatých a ostatní platby, investice

Zdeňka Povová

referentka

482 363 854

kovarova@chrastava.cz

příjmy města,vydané faktury, evidence pohledávek nájemného, vymáhání přestupků, pokut MP a místního poplatku za odpady

Ing. Zdena Kovářová

referentka

482 363 853

bartova@chrastava.cz

mzdy, místní poplatek za odpady 

Jiřina Bártová

referent

482 363 851

reslova@chrastava.cz

vedení příjmové a výdajové pokladny města, správa místních poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, vymáhání nedoplatků vyměřených místních poplatků ze psů, evidence smluv o pronájmu pozemků v majetku města a zajištění výběru nájemného, zajištění agendy rybářských lístků

Pavlína Reslová

 
 
Formuláře ke stažení
Přiznání k poplatku ze psa   formát .doc   vyhláška
Čestné prohlášení o pobírání důchodu   formát .doc formát .rtf  
Přihláška vlastníka nemovitosti k poplatku za odpad   formát.pdf    
Přihláška (odhláška) poplatníka k poplatku za odpad   formát.pdf    
Žádost o vracení přeplatku za odpady   formát.pdf    
 
Historie hospodářsko-finančního odboru
Historie hospodářsko-finančního odboru (HFO) se začíná psát po roce 1990, kdy byla po svobodných volbách změněna struktura organizace...více