Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníků
 

      

 

video TV Chrastava-9.A     video TV Chrastava-9.B     video TV Chrastava-9.C

        

V pátek 26. 6. 2020 skončil školní rok 2019/2020. Byl to školní rok poznamenaný pandemií koronaviru. V březnu vláda školy uzavřela. V pondělí 11. května se mohli vrátit do škol žáci 9. tříd, a to především za účelem přípravy na přijímací zkoušky, které se letos konaly s téměř dvouměsíčním zpožděním 8. června. Celý závěr školního roku tak byl pro žáky devátých ročníků specifický. Je třeba konstatovat, že se žáci s touto specifickou situací velmi dobře vyrovnali. Žákům proto patří obdiv a učitelům úcta a velké poděkování.
Co se ale odehrálo v tradičním duchu, bylo slavnostní předávání závěrečných vysvědčení, které proběhlo v átriu Městského úřadu. Této, pro naše žáky i naši školu významné události, se pravidelně účastní pan starosta Ing. Michael Canov.
 

Loučení s našimi deváťáky“ má každoročně neopakovatelnou atmosféru, a to nejen v okamžiku, kdy si při převzetí vysvědčení každý žák vyslechne drobnou charakteristiku z „pera“ svého třídního učitele, ale i ve chvíli jejich závěrečných proslovů. Naši žáci vedle vysvědčení současně získávají ročenky s fotografiemi svých spolužáků, které jistě ocení po mnoha letech při svých třídních setkáních.

Přejeme všem našim žákům do dalšího života, aby se naplnila všechna jejich přání a očekávání a aby byli šťastní v osobním životě a úspěšní ve svých zvolených profesích.

 

Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel

Chrastava 29.06.2020


Závěrečné slovo žáků IX.A
Závěrečné slovo žáků IX.B
Závěrečné slovo žáků IX.C