Studie rozšíření parkovacích míst – sídliště Střelecký vrch

   
Přehledná situace M1:1000

 
  

Město Chrastava uveřejňuje informace o provedené Studii a návrhu na rozšíření parkovacích míst na sídlišti Střelecký vrch.

Protože v současné době trpí celé sídliště Střelecký vrch velkým nedostatkem parkovacích míst a není prakticky možné najít volné parkovací místo a zůstává tak většinou minimální volný průjezdný profil, který je mnohdy nedostatečný pro průjezd vozidel pro svoz domovního odpadu a hasičských vozidel, což může mít v případě požáru vážné následky, byla odborem ORM pořízena studie, která by zmapovala všechny vhodné prostory v lokalitě sídliště, které by bylo možné využít na realizaci nových parkovacích míst.

Tato studie má za úkol navrhnout všechny do úvahy přicházející prostory, na kterých by bylo možné zrealizovat nová parkovací stání, která budou po provedení odpovídat příslušným zákonům a normám. Studie je vyhotovena v částech a také u vybraných ploch ve variantním řešení. Předpokládáme tedy diskusi občanů bydlících na sídlišti, ve které nám můžou sdělit své názory, návrhy a připomínky.

Závěrem připomínáme, že studie neobsahuje podklad pro určení vedení inženýrských sítí ani dopodrobna neřešila majetkové vztahy, což bude řešeno teprve až dalším stupněm projektové dokumentace, tak jako plochy určené k realizaci. Některé menší plochy a vodorovné značení však bude možné realizovat dříve a tak věříme, že i provedením drobných úprav se o něco zlepší podmínky parkování na Střeleckém vrchu.

Jiří Timulák

A – Technická zpráva

A-technicka_zprava

B – Situace širších vztahů

B-sit_sir_vzt

C – Přehledná situace M1:1000

C-prehledka_1000

D – Plochy 1-16 situace

sit_01 , sit_02, sit_03_I, sit_03_II, sit_03_III, sit_04, sit_05, sit_06_I, sit_06_II, sit_07, sit_08_I, sit_08_II, sit_09, sit_10, sit_11, sit_12, sit_13, sit_14, sit_15, sit_16

E – Typové vzorové příčné řezy

E-vzor_rezy

Ostatní materiály

prehledna_situace_2000 , tabulka_prehled_poctu_PM


:: Tématu je věnován čtyřicátý devátý večer se starostou Parkovací plochy pro obyvatele sídliště Střelecký vrch v pondělí dne 15. října 2007 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Tato stránka je součásti webových stránek města Chrastavy: www.chrastava.cz

(c) Městský úřad Chrastava

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku, zde naleznete i informace o prodeji a pronájmu domů, bytů, nebytových prostor, pozemků aj.