Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na čtyřicátý devátý

Večer se starostou

na téma

Parkovací plochy pro obyvatele sídliště Střelecký vrch

jehož tématem budou možnosti rozšíření parkovacích ploch pro obyvatele sídliště. Srdečně jsou zváni jak příznivci tak odpůrci různých variant řešení.

Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a vedoucí ORM MěÚ pan Jiří Timulák.

Setkání se koná v pondělí dne 15. října 2007 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta 


Související článek:

:: Studie rozšíření parkovacích míst – sídliště Střelecký vrch