Odhalení pamětní desky Bohumilu Honsovi

V soboru dne 14. března 2009 byla slavnostně odhalena pamětní deska symbolu předválečného českého školství v Chrastavě, učitelské legendě panu Bohumilu Honsovi. Byla odhalena na budově první české školy, budově o jejíž výstavbu se pan Honsa osobně zasloužil.  Věřím, že slavnostní akt se všem zúčastněným, především pak příbuzným pana Honsy líbil. Děkuji tímto všem těm, kteří se podíleli na programu, tj. dětem ze základní školy (pěvecký sbor paní Vladislavy Kollmanové + vynikající recitátorky), triu pana Smoly za přenádherně zazpívanou československou hymnu (na počest pana Honsy byla zvolena hymna československá, neboť on žil v Českolsovensku) a především panu Dr. Františku Vydrovi za jeho skvěle přednesený projev o životě a díle pana učitele Bohumila Honsy.  Samozřejmě  děkuji i samotným organizátorům pracovnicím Společenského klubu a dalším pracovníkům MěÚ. 

Mě jako člověka, který se snaží shánět pro město peníze na investiční akce, fascinuje na panu Honsovi to, že to nebyl „jen“ učitel, ale i velmi obratný vyjednávač, když dokázal bez jakékoli pomoci tehdejší radnice osobně sehnat v parlamentu peníze na výstavbu školy. Znovu jsem si na něj v tomto smyslu vzpomenul, když pohled na krásnou pamětní desku kalil pohled na neutěšený stav fasády. Právě v těchto měsících jsem v jednání s příslušnými institucemi ohledně dotace na rekonstrukci budovy. Snad budu alespoň zčásti tak úspěšný jako byl on PAN UČITEL s velkým (nejen) P v roce 1923..

V Chrastavě dne 17. 3. 2009 

Ing. Michael Canov, starosta


  :: Bohumil Honsa   
  :: Článek od vedoucí KS
  :: Videoklip - odhalení pamětní desky 
  :: Videoklip - projev PhDr. Františka Vydry 
  :: 
Projev PhDr. Františka Vydry