Pamětní deska Bohumilu Honsovi

V sobotu dne 14. března 2009 byla za přítomnosti starosty Ing. Michaela Canova, zastupitelů města a dalších hostů odhalena pamětní deska panu Bohumilu Honsovi, a to na budově mateřské školy v Revoluční ulici, kde dříve působil jako ředitel české  menšinové školy. Po úvodních projevech Ing. Michaela Canova a PhDr. Františka Vydry a krátkém dětském vystoupení zazněla ihned po odhalení i státní hymna v podání paní Doubravské, paní Brožové a Ing. Smoly.

Slavnostní atmosféru umocnilo nejen slunečné počasí, ale i velká účast těch, kteří si přišli připomenout zásluhy bývalého řídícího učitele pana Bohumila Honsy.

  :: Videoklip - odhalení pamětní desky 
  :: Videoklip - projev dr. Vydry