Voláme SOS Ústavní soude

aneb videoterminály zakázány

Státní dozor Ministerstva financí hanebným způsobem podvedl obce v celé republice. Vydal sice rozhodnutí č.j. 34/44009/2009, že od 1. června nevydá bez souhlasu obcí žádné povolení na videoterminály, předtím však obeslal všechny provozovatele, kde je dopředu na toto upozornil a pak stihnul před 1.červnem vydat desetitisíce povolení na 10 let. V těchto povoleních byl několikanásobně porušen zákon (povolení na místa ve vzdálenosti menší než 100 metrů od školského zařízení, bez povinného prověření zachování pořádku a vydání povolení na 10 let namísto zákonem povoleného 1 roku). Proti tomuto jsme podali na Státní dozor Ministerstva financí stížnost, kde žádáme zrušení vydaných povolení resp. zkrácení doby jejich platnosti na 1 rok.

Výsledek stížnosti sice ještě neznáme, ale je faktem, že po jejím podání byla ministrem financí odvolána ředitelka Státního dozoru.  

V minulých dnech mě navštívili JUDr. Jan Šnajdr člen prezidia Sdružení zábavního průmyslu a Petr Brém z Asociace provozovatelů kurzových sázek. Od nich jsem získal dokument, dle kterého bylo takto v Chrastavě vydáno povolení na 13 videoterminálů.

Nutno konstatovat, že přes výše popsaný neuvěřitelný postup Státního dozoru ministerstva financí se situace od 1. ledna 2010 na základě vyhlášky zlepší. Zcela bez jakýchkoli automatů by dle získaného dokumentu měly zůstat herny U Papoucha, 777 (Střelecký vrch), U Baďáka a herna Autobusák (za Lidovým domem). 2 videoterminály jsou ministerstvem povoleny v Johny Baru (původně 8 výherních hracích přístrojů - VHP), 4 v Lidovém domě (původně 8 VHP), 3 v Koruně (původně 6 VHP) a 4 v nové herně naproti Lidovému domu.

 

Je to hydra, je třeba zásah přímo do srdce

Jak píši výše, situace se sice zlepší (co do počtu přístrojů), ale spokojeni být zdaleka nemůžeme. Kladně vyřízená výše popsaná stížnost je spíše jen snem (řeší jí samotné Ministerstvo financí). A i kdybychom uspěli, hydře jen odpadne jedna hlava a naroste další. Chce to přímý zásah do srdce. A to lze jedině soudem, který rozhodne, že vlastně videoterminály jsou ze zákona také VHP. Již dříve jsme informovali o podání kompetenční žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Nyní zastupitelstvo města přistoupilo ke kroku nejodvážnějšímu. Dne 19. října 2009 pod bodem 2009/05/XVI schválilo jednomyslně vydání vyhlášky č.5/2009, která zakazuje videoterminály a neuznává povolení vydaná ministerstvem financí. Ministerstvo vnitra buďto nechá tuto vyhlášku účinnou (velmi nepravděpodobné) a naši úředníci začnou za provoz videoterminálů udělovat pokuty, nebo její účinnost pozastaví (téměř jistota) a pak bude muset spor ze zákona (§123 zák. č.128/2000 Sb.) řešit instituce nejpovolanější - Ústavní soud. A ten se nedá…a my věříme, že uspějeme.

 V Chrastavě dne 21. 10. 2009 

Ing. Michael Canov, starosta

Vyjádření pana ministra ke stížnosti ze dne 29. října 2009


Články související:

Za koho kope Státní dozor MF ČR

Videoterminály ještě jednou

Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města Chrastava

Skandální postup Státního dozoru MFČR ve věci videoterminálů

Zastupitelstvo města Chrastava vydalo vyhlášku o zákazu výherních hracích přístrojů

Konec heren v Chrastavě na obzoru

Média:

Liberecký deník (26. 10. 2009) - Chrastava požene herny k Ústavnímu soudu  

TV R1Genus (27.10.2009 od 00:27)

Fórum:

Vyhláška o zákazu výherních hracích přístrojů