Za koho kope Státní dozor MF ČR?

Třináct dní poté, tj. 28. května 2009, co vydal Státní dozor MF své rozhodnutí č.j. 34/44009/2009 a pouhé 3 dny před nabytím jeho účinnosti, vydal Statní dozor MF rozhodnutí č.j. 34/444122/2009, jehož fotokopii se mi podařilo získat, o povolení 112 interaktivních loterijních videoterminálů (ILV) v cca 70 různých městech. Mezi tím je i jeden ILV v Chrastavě v herně Lidový dům, celkově „zázračně vyrostly“ před 1. červnem 2009 v herně Lidový dům ILV čtyři (a v některých dalších hernách další). Potvrdila se tak slova paní Slamíkové, iniciátorky petice Stop hazardu: „Už v dubnu ministerstvo všem provozovatelům hazardu napsalo, že se podmínky změní a tak si všichni zažádali o prodloužení licence na dobu deseti let. To znamená, že současný stav bude trvat do roku 2019“. Jak diametrální rozdíl v přístupu Statního dozoru MF oproti přístupu k obcím. Těm totiž žádný dopis ministerstvo upozorňující na rozhodnutí č.j. 34/44009/2009 nezaslalo, natož před jeho vydáním (sami jsme rozhodnutí č.j. 34/44009/2009 objevili čirou náhodou až červenci v džungli stránek MF).

Státní dozor vydal rozhodnutí č.j. 34/444122/2009 pouhých 14 dní po obdržení žádosti (to je rychlost). Vydal tak rozhodnutí, aniž jakkoli ověřil situaci na místě, či se jakkoli kontaktoval s dotčenými cca 70 městy (soudíme tak dle sebe, tj. města Chrastavy, nepochybujeme však o tom, že postup byl vůči všem obcím stejně bezohledný). Vše s jediným cílem, stihnout za každou cenu termín před 1. červnem 2009. Evidentně tak státní dozor nesplnil svoji povinnost, která vyplývá z  §4 odst. 2 loterijního zákona (LZ) („povolení se vydá, jestliže provozování…nenarušuje veřejný pořádek“), na kteréžto ustanovení LZ sám v rozhodnutí č.j. 34/444122/2009 odkazuje, neboť evidentně nemohl možnost narušování veřejného pořádku v tak velkém počtu měst v tak krátké lhůtě nijak ověřit a také neověřil. Přitom v našem konkrétním případě se jedná o hernu, která je méně než 100 metrů od školského zařízení (pobočka ZUŠ Liberec) a kolem denně chodí cca 50% dětí z cca 120 metrů vzdálené ZŠ (jasné porušení §17 odst.11 LZ v návaznosti na poslední větu §50 odst.3). Navíc v rozhodnutí č.j. 34/444122/2009 Státní dozor MF protizákonně povolil provoz na 10 let, což je jasné porušení §18 odst.3 LZ v návaznosti na poslední větu §50 odst.3 a též evidentní porušení §2 odst. 4 správního řádu).

23.9.2009 jsme již podali oficiální žádost n.zn. 6696/2009 na Státní dozor MF, aby dle §43 odst.1 LZ odebral již vydaná povolení (kde je vzdálenost od škol méně než 100 metrů), respektivě dle §43 odst.5 písm. b) zkrátil na maximálně jeden rok. S velkým napětím očekáváme odpověď Státního dozoru a též jsme velmi zvědavi na rychlost této odpovědi. Navíc touto písemností oficiálně žádáme Státní dozor MF, aby zrušil výše uvedené rozhodnutí č.j. 34/444122/2009 dle §43 odst.1, (především) poslední části („údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné“), neboť nebyl při vydání nijak ověřen §4 odst.2 LZ.

Výše uvedená fakta o porušování zákona ze strany Státního dozoru, který se snažil zneutralizovat své vlastní rozhodnutí č.j. 34/44009/2009 (ke kterému byl donucen tlakem měst a obcí včetně jejich Svazu) výše popsaným masovým protizákonným povolováním na 10 let, bez jakéhokoliv prověřování možného narušování veřejného pořádku, je naprosto alarmující a skandální tím více, že tato správní řízení probíhající sprinterským tempem sám vyvolal obesílám provozovatelů hazardních her. Za koho kope Státní dozor MF ČR?

 V Chrastavě dne 2. 10. 2009 

Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava


Články související:

Videoterminály ještě jednou

Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města Chrastava

Skandální postup Státního dozoru MFČR ve věci videoterminálů

Zastupitelstvo města Chrastava vydalo vyhlášku o zákazu výherních hracích přístrojů

Konec heren v Chrastavě na obzoru


Média: 

Liberecký deník (6. 10. 2009): 
Herna v centru Chrastavy bude
a Boj s hernami v Chrastavě připomíná boj s větrnými mlýny

Česká televize (7. 10. 2009) od 9.05 

Herny zákazům odolávají ČT 24 (7.10. 2009):