Ještě jednou k videoterminálům

Konec heren v Chrastavě na obzoru

Jak již čtenáři našich webových stránek vědí, Státní dozor Ministerstva financí již od 1. 9. 2009 nepovoluje bez našeho souhlasu loterijní videoterminály (VLT), kdy vstoupila v účinnost naše obecně závazná vyhláška č. 4/2009.

 

Co se stávajícími videoterminály?

Co však s videoterminály povolenými před tímto datem? Několik jich v hernách, na území města Chrastava, je. Pokud byly vydány v mezidobí od data účinnosti rozhodnutí Státního dozoru č.j. 34/44009/2009 tj. od 1. 6. 2009 v hernách, které jsou ve vzdálenosti do 100 metrů od školského zařízení, žádáme Státní dozor, aby povolení odebral dle § 43 odst.1 loterijního zákona, neboť jeho rozhodnutí č.j. 34/44009/2009 se týkalo těchto heren i bez vyhlášky (viz. §17 odst. 11 v návaznosti na § 50 odst. 3 poslední věta loterijního zákona). V případě vydání povolení na videoterminály ještě staršího data, žádáme Státní dozor, aby zkrátil povolení z 10 na maximálně jeden rok (oprávnění: § 43 odst.5, písm.b), odůvodnění: § 18 odst. 3 v návaznosti na § 50 odst. 3 poslední věta loterijního zákona). Fotokopie zaslané žádosti je k nahlédnutí zde.

 

Je opravdu MF vůbec oprávněno povolovat videoterminály?

Dle § 18 odst.1, písma) loterijního zákona povoluje obec výherní hrací přístroje (VHP). Dle § 50 odst. 3 loterijního zákona je Ministerstvo financí oprávněno povolovat ty loterie, které nejsou upraveny výše v zákoně. Dospěli jsme k právnímu názoru, že videoterminály odpovídají zákonné definici VHP (§ 2, písm.e) loterijního zákona: „sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení“). Proto jsme požádali Nejvyšší správní soud prostřednictvím tzv. kompetenční žaloby o rozhodnutí. Kdybychom byli úspěšní, přešla by povolovací povinnost i u videoterminálů pod obce.

V Chrastavě dne 23. 9. 2009 Ing. Michael Canov, starosta

 

Média: Reportáž Českého rozhlasu ze září 2009 o zákazu videoterminálů v Chrastavě

 

Český rozhlas - radiožurnál (29.9.2009) (od 13:00 do 57:00): Chrastava na Liberecku zakázala výherní automaty; Měla by města a obce rozhodovat o výherních automatech individuálně? - telefonáty posluchačů

Liberecký deník 

17. 9. 2009: Chrastava v boji proti hernám nakonec uspěla

19. 9. 2009: Herny pozavírají i v Hrádku nad Nisou

19. 9. 2009: Chrastavský průlom aneb Konec heren v Čechách?

Města bojují proti hazardu. Jenže provozovatelé mají licence na 10 let

Články související:

Videoterminály ještě jednou

Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města Chrastava

Skandální postup Státního dozoru MFČR ve věci videoterminálů

Zastupitelstvo města Chrastava vydalo vyhlášku o zákazu výherních hracích přístrojů

Konec heren v Chrastavě na obzoru

TV Prima 4. října 2009 (od 11:18)