Tato stránka je součásti webových stránek města Chrastavy: www.chrastava.cz (c) Městský úřad Chrastava

               Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

 

            ARCHIV - veřejné zakázky 

   
  

                           Na této stránce zveřejňuje Město Chrastava informace o archivu  veřejných zakázkách.od roku 2006 

                                                                          Odkaz na právě probíhající - vyhlášené veřejné zakázky
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-12/ORM
Název VZ: Chrastava – Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU-ROP
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu, pdf), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 15.12.2008 do: 14.01.2009
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-11/ORM
Název VZ: Chrastava – dodávka a montáž garážových vrat v rámci projektu EU
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM.
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 20.11.2008 do: 28.11.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-10/ORM
Název VZ: Chrastava – ZŠ Školní – projektová dokumentace ve stupni studie stavby (studie proveditelnosti)
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM.
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu,pdf), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 7.10.2008 do: 16.10.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-09/ORM
Název VZ: Chrastava – technický dozor investora v rámci projektu EU-CVA
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu, pdf), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 1.8.2008 do: 15.8.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-08/ORM
Název VZ: Chrastava – realizační manažer v rámci projektu EU-CVA
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu, pdf), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 1.8.2008 do: 15.8.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-07/ORM
Název VZ: Chrastava – ozvučení a osvětlení sálu v rámci projektu EU-CVA
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu, pdf), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 1.8.2008 do: 15.8.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-06/ORM
Název VZ: Chrastava – zabezpečovací technika objektu v rámci projektu EU-CVA
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu, pdf), zadávací dokumentace (pdf), příloha-pdf)
 Zveřejněno od: 1.8.2008 do: 15.8.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-05/ORM
Název VZ: Chrastava – reklamní panel a pamětní deska v rámci projektu EU-CVA
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (scan originálu, pdf), zadávací dokumentace (pdf)
 Zveřejněno od: 1.8.2008 do: 15.8.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-04/ORM
Název VZ: Rekonstrukce povrchů MK 2008 v Chrastavě
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (strana 1-scan originálu, strana 1-pdf), kvalifikační dokumentace (strana 1,2-pdf)
 Zveřejněno od: 7.7.2008 do: 18.7.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-03/ORM
Název VZ: Město Chrastava - Oprava školní tělocvičny budovy ZŠ nám.1. máje
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (strana 1-scan originálu, strana 1-pdf), kvalifikační dokumentace (strana 1,2-pdf)
 Zveřejněno od: 3.6.2008 do: 11.6.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-02/ORM
Název VZ: Projektová dokumentace DSP - MŠ Revoluční     
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM.
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (strana 1)
 Zveřejněno od: 25.04.2008 do: 06.05.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  VZMR-2008-01/ORM
Název VZ: Město Chrastava – údržba městské zeleně     
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde: Výzva k podání nabídek (strana 1), Kvalifikační dokumentace (strana 1, strana 2).
 Zveřejněno od: 28.03.2008 do: 08.04.2008
 
   
Evid. číslo VZ:  323/2007/orm
Název VZ: Drobné stavební úpravy – MŠ Revoluční – Chrastava     
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu.
Podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, Odbor rozvoje dotací a správy majetku (ORM) – tel.: + 420 482 363 820, + 420 482 363 821.
 Zveřejněno od: 12.10.2007 do: 19.10.2007
 
   
Evid. číslo VZ:  124/2007/orm 
Název VZ: Rekonstrukce povrchu chodníku - Střelecký vrch       
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde:
Výzva k podání nabídek (strana1), Kvalifikační dokumentace (strana1, strana2).
  Zadáno
 
   
Evid. číslo VZ:  113/2007/orm 
Název VZ: Rekonstrukce povrchů MK 2007 v Chrastavě         
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM. 
Další dokumenty zde:
Výzva k podání nabídek (strana1), Kvalifikační dokumentace (strana1, strana2).
  Zadáno
 
   
Evid. číslo VZ:  312/2006/orm 
Název VZ: Město Chrastava - Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit          
Město Chrastava zveřejňuje informace o výše uvedené veřejné zakázce a zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, podrobné informace na Městském úřadu v Chrastavě, odbor ORM.
Další dokumenty zde: 
Výzva k podání nabídek (strana1), Protokol o otevírání obálek (strana1, strana2).
  Zadáno
 
   
Evid. číslo VZ:  60000232 
Název VZ: Svoz komunálního odpadu v Chrastavě            
Město Chrastava zveřejňuje informace o veřejné zakázce, podrobné informace na www.isvzus.cz. pod uvedeným evidenčním číslem.
Další dokumenty zde:
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (strana1, strana2, strana3)
  Zadáno