Územní plán města Chrastavy

  
Územní plán města Chrastavy

Opatření obecné povahy. 1/20014

   

Úprava územního plánu města Chrastava dle § 188 odst.1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastava

Titulní list dokumentace územního plánu titulni-list-up.pdf
Titulní list_T1_textová a tabulková část územního plánu titulni-list.pdf
Textová a tabulková část územního plánu text-tab.pdf
Titulní list_T1_textová a tabulková část odůvodnění titulni-list-od.pdf
Textová a tabulková část územního plánu_odůvodnění text-tab-od.pdf
Výkres základního členění území vykres-zcu.pdf
Hlavní výkres hlavni-vykres.pdf
Výkres koncepce technické infrastruktury vykres-kti.pdf
Výkres VPS a VPO vykres-vps-vpo.pdf
Koordinační výkres koordinacni-vykres.pdf
Výkres předpokládaných záborů ZPF vykres-pr-zaboru-zpf.pdf
 

Pořizované změny územního plánu města Chrastavy:

Územní studie – rodinné domky Liberecká

Územní studie - Návrh text.pdf
Hlavní (koordinační) výkres vykres.pdf
Výkres dopravní a technické infrastruktury vykres.pdf
Prostorový výkres vykres.pdf

Změna územního plánu č. VIII

     
lokalizace změn (mapa pdf, 120 kB) up_8_lokalizace.pdf
návrh zadání (pdf, 110 kB) up_8_navrh.pdf
veřejná vyhláška (pdf, 100 kB) up_8_vyhlaska.pdf
návrh územního plánu - textová část návrh    
odůvodnění 
návrh územního plánu - grafická část mapa - 1a 
mapa - 1b
 
mapa - 1bb 
mapa - 2
 
mapa - 2a
 
mapa - 3
 
mapa - 3a
 
mapa - 4
 
mapa - 4a
                                                                                          Změna územního plánu č. XII

 

návrh změny č. 12   navrhzmeny12.doc
schéma změn   up_12_lokalizace.pdf
vyhodnocení zastavění   up_12_vyhodnoceni.doc
                                                                                       

 

 
Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu  Pravidla postupu při pořizování změn ÚP
 

Informace a dotazy týkající se územního plánu města Chrastavy: odbor OVÚS Městského úřadu 

 Stránka je součásti webu města Chrastavy

www.chrastava.cz
 

Stránky připravuje Městský úřad v Chrastavě