Fotbalisté z Eichstättu poprvé v Chrastavě

Fotbalisté z Eichstättu poprvé v ChrastavěFotbalisté z Eichstättu poprvé v Chrastavě
Fotogalerie...

O víkendu z 21. na 23. července 2006 se realizoval další díl spolupráce mezi partnerskými městy bavorským Eichstättem a Chrastavou. Poprvé k nám zavítali z Eichstättu mladí fotbalisté, a to ve věkových kategoriích do 14 a do 17 let. Nutno ovšem konstatovat, že se kluci neviděli poprvé, neboť v posledních dvou letech jsme byli fotbalovými hosty v Eichstättu my. Turnaj „O pohár starosty Chrastavy“ za účasti dalších mužstev z Hrádku nad Nisou a Ruprechtic se hrál za tropického počasí po celou sobotu. V mladší kategorii zvítězili naši němečtí hosté před chrastavskými chlapci, ve starší kategorii zvítězila Chrastava. Dík za organizaci fotbalového turnaje patří trenérům oddílu kopané pánům Milanu Kneysovi a Petrovi Rozmajzlovi, fotbalové paní tlumočnici Haně Rozmajzlové a za sportovní výkony všem mladým fotbalistům.

V pátek, hned po příjezdu ve večerních hodinách, si naši hosté, mezi kterými nechyběl ani pan primátor Arnulf Neumeyer, prohlédli nejen naše město, ale i radnici včetně věžičky a zásluhou pana Dr. Františka Vydry v pozdních večerních hodinách i městské muzeum.

V neděli před odjezdem se němečtí mladíci zásluhou pana Vladimíra Dlouhého podívali i do Hasičského muzea.

Mimořádné a speciální poděkování adresuji touto cestou řediteli Výchovného ústavu panu Mgr. Zdeňku Peldovi (a všem dalším zaměstnancům VÚDM v čele s paní zástupkyní Hanou Kaiserovou), který uvolnil na tyto dny prostory ústavu pro ubytování našich německých přátel ve dvou až třílůžkových pokojích a zajistil i stravování všech fotbalistů.

Hlavní organizátorkou celého pobytu byla paní Zita Václavíková, tlumočily paní Karin Cinibulková a Kateřina Krchovová. Těm adresuji své závěrečné, ale o to větší poděkování.

V Chrastavě dne 26. 7. 2006
Ing. Michael Canov starosta


Poděkování primátora města Eichstättu
Fotogalerie
2004 - fotbalový turnaj  v partnerském městě Eichstätt