Z partnerského města Eichstätt jsme odjížděli jako vítězové

Fotbalový turnaj v partnerském městě EichstättFotbalový turnaj v partnerském městě Eichstätt

Dne 30.7.2004 se konal v partnerském městě Eichstätt fotbalový turnaj. I mužstva Chrastavy byla pozvána. Jednalo se o týmy dorostu a mladších žáků..
Naše 50členná sportovní posádka vyjížděla do partnerského města Eichstätt v pátek 29.7.2004 okolo 8 hodiny ranní. Sraz, který se konal před tělocvičnou byl něčím výjimečný, protože sportovcům přijel popřát hodně štěstí a předat dary pro soupeře starosta města Chrastavy. Poté jsme se vydali na osmi hodinovou jízdu, která se zdála být zdlouhavá, ale ne zase tak nudná.
Po příjezdu do Eichstättu jsme byli přivítáni panem starostou A. Neumeyerem, poté nás místní ubytovali v stanech Červeného kříže, které se nacházely blízko hřiště. Následovalo občerstvení , večeře v restauraci Schönblick, která byla před nedávnem znovu otevřena pro veřejnost , z které je překrásný výhled na celé město a nakonec nás pan starosta vzal na večerní procházku městem. Druhý den byl již sportovním a my jsme se již připravovali na utkání. Tým dorostu měl ve své skupině čtyři německé soupeře a tým mladších žáků také. Tento sobotní den byl slunečný až tropický, a proto všichni sportovci mohli nabírat sílu různými možnostmi. Někdo zvolil sprchu, druhý zase občerstvení u občerstvovacího vozu a někdo jen tak ležel ve stínu a soustředil se na svůj příští zápas.
Nakonec tým dorostu pod vedením Milana Kneyse a Petra Rozmajzla dosáhl třetího místa. Avšak tým mladších žáků pod vedením Petra Holana a jeho asistentů dokázal turnaj ve své kategorii vyhrát. V podvečer sobotního dne se konalo vyhlášení a slavnostní zakončení, které pro některé skončilo až v jednu hodinu ranní. A dokonce jsme jako klub navázali s německým klubem velmi přátelský vztah.
V neděli ráno jsme se po vydatné snídani vydali na odjezd do svého rodného domova Chrastavy. Nakonec bychom chtěli poděkovat jako sportovní klub naší překladatelce Haně Rozmajzlové a partnerskému městu Eichstätt, protože o nás bylo výborně postaráno z hlediska stravy a ubytování. Především pak poděkování patří panu starostovi Neumeyerovi,který nás pozval příští rok opět na přátelské utkání, kterého by se měli účastnit i fotbaloví sportovci z družebního italského města.

Petr Rozmajzl