JIŽ   UKONČENO !!!!!

MĚSTO CHRASTAVA

tajemník Městského úřadu

vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE, DOTACÍ A SPRÁVY MAJETKU

Městského úřadu Chrastava

zařazení – 11. platová třída

místo výkonu práce Chrastava

Termín podání přihlášky je do 17. 10. 2004

Podrobné podmínky výběrového řízení a náležitosti přihlášky jsou uveřejněny zde... a na úřední desce Městského úřadu Chrastava

Další informace na tel. 485 143 216

e-mail: canov@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz