MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 143 216 fax: 485 143 344

Zastupitelé
Libereckého kraje
zvolení v roce 2004

Věc
REGIOTRAM NISA – pozvánka do Chrastavy na Večer se starostou

Vážená paní krajská zastupitelko, vážený pane krajský zastupiteli,
úvodem nám dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poblahopřáli ke zvolení do Zastupitelstva Libereckého kraje.
Zároveň prosím přijměte naši omluvu za to, že si Vás dovolujeme ihned po Vašem zvolení, dokonce ještě před ustavujícím zasedáním krajského zastupitelstva, oslovit ve věci Regiotramu Nisa. Konáme však tak z důvodu hrozícího zásadního zhoršení dopravního spojení z Chrastavy do Liberce v souvislosti se schvalováním studie proveditelnosti RTN-1 Regiotramu Nisa. Schválení této studie bude jedním z prvních úkolů nového krajského zastupitelstva. Tato studie měla být dle našich informací dokonce schválena již na posledním zasedání starého krajského zastupitelstva, ale po našem vyjádření (viz příloha č. 1) bylo schvalování odloženo. Je sice pravdou, že jsme v reakci na naše stanovisko obdrželi vyjádření vedoucího projektu Regiotram Nisa Ing. Jiřího Lauermana o tom, že naše připomínky budou zohledněny (viz příloha č. 2), nicméně v návrhu studie proveditelnosti na internetových stránkách k dnešnímu dni (8. 11. 2004) je stále uvedeno (str. 115): Integrace linky 16 MHD Liberec a regionálních linek do Chrastavy, vedení přes Ostašov v rozsahu 1 spoj za hodinu k nádraží Chrastava, zrušení spojů v trase Chrastava – Bedřichovka – Stráž nad Nisou”.
Obáváme se, aby krajským zastupitelům neunikl výše uvedený detail z návrhu studie proveditelnosti, který by však byl při své realizaci pro chrastavské občany doslova smrtící ranou.
Z výše uvedeného důvodu jsme si dovolili Vám napsat nejen tento dopis, ale zároveň Vás co nejsrdečněji zveme na již 20. Večer se starostou, konaný ve středu dne 8. 12. 2004 ve školní jídelně od 17.00 hod., na téma “Změní Regiotram Nisa dopravní obslužnost do Liberce?” Uvítáme, pokud svoji účast předem potvrdíte na našem sekretariátu 485 143 216 (paní Miloslava Cellerová).

Ing. Michael C a n o v
starosta
Miloslav P i l a ř
místostarosta

Přílohy:
č. 1 - Regiotram NISA – stanovisko Města Chrastava č.j. 6907/2004 ze dne 21. 9. 2004
č. 2 - Vyjádření Ing. Jiřího Lauermanna, vedoucího projektu Regiotram Nisa ze dne 12. 10. 2004