Aktualizace studie rozšíření parkovacích míst - sídliště Střelecký vrch

V měsících září a říjnu 2007 byla na oficiálních internetových stránkách Města Chrastavy zveřejněna studie a návrh na rozšíření parkovacích míst na sídlišti Střelecký vrch. K tomuto návrhu jste mohli, a stále můžete, vyjádřit své názory, návrhy a připomínky.

Protože některé Vaše připomínky a nápady byly opravdu věcné a hlavně opodstatněné, nechalo Město Chrastava vypracovat aktualizaci původní studie. Ta respektuje jak zákonné a normové požadavky, tak názory a připomínky Vás občanů. S novými návrhy se můžete seznámit níže. Jedná se o dvě zcela nové plochy určené k parkování a pět úprav již navržených rozšíření.

Opět jde o studii, která pouze navrhuje vhodné prostory pro úpravu. Její součástí nejsou žádné ostatní podklady jako např. určení a vytyčení sítí, doklady nutné pro získání stavebního povolení nebo k provádění samotného díla.

V tomto roce plánujeme kompletní dokončení parkovacího stání před domy čp. 673 až 676 a další rozšíření ploch využitelných pro parkování rezidentů Střeleckého vrchu.

Budeme rádi za Vaše názory, návrhy a připomínky, které můžete zasílat na e-mail kubatova@chrastava.cz .

V Chrastavě dne 6. 3. 2008
Nikola Kubátová, DiS., 


Studie:

Plocha č. 1 - situace, Plocha č. 9 - situace, Plocha č. 11 - situace, Plocha č. 12 - situace, Plocha č. 13 - situace, Plocha č. 14 - situace, Plocha č. 16 - situace


::  Původní studii rozšíření parkovacích míst najdete zde...