Program rozvoje města

Jak a kam dál? To jsou zásadní otázky, které si před sebe musí klást vedení a zastupitelé každého města. Odpověď na výše uvedené otázky – a to především z dlouhodobého hlediska – by měl zodpovědět dokument Program rozvoje města, který však pochopitelně nespadne tzv. z nebe.

Na jeho přípravě – po již proběhlé realizaci přípravných kroků (audit dosavadních rozvojových dokumentů) – se bude podílet 20členná pracovní komise, ve které jsou zastoupeni v převažujícím počtu lidé působící mimo samotnou radnici. K její práci se svými podněty mohou přispět i všichni další zájemci z řad obyvatel města.

Vážení spoluobčané, z jakýmikoli podněty týkající se Programu rozvoje města se můžete obrátit na koordinátora a jednatele pracovní komise Mgr. Jakuba Dvořáka (482 363 821) mailto:dvorak@chrastava.cz, příp. na zpracovatele všech dokumentů Ing. Jiřího Lauermana mailto:jl@jl-plan.cz.

V Chrastavě dne 2. 4. 2008 Ing. Michael Canov, starosta města


Rozvoji města je věnovaná stránka na oficiálním webu města Chrastavy:
http://www.chrastava.cz/mesto/rozvoj.htm

Svoje připomínky a náměty k tématu můžete psát do chrastavského fóra v sekci Rozvoj města