Zápisy ze ZM on-line (téměř) na webu města

Záznam ze ZM Chrastava

Počínaje zastupitelstvem města ze dne 3. 9. 2007 je a bude umístěn zápis ze zastupitelstva města (a to již v noci bezprostředně po konání zastupitelstva) na webu města http://www.chrastava.cz/muinfo/zmrm.htm (pozn. dosud bylo zveřejňováno jen usnesení). V zápisu je u každého bodu uvedeno i hlasování jednotlivých členů zastupitelstva (pokud je u někoho trvale křížek v kolonce nehlasoval, nebyl na ZM přítomen, pokud ojediněle, zastupitel nehlasoval z důvodu střetu zájmů či se zcela výjimečně může jednat o technickou závadu či “zaspání”). V zápisu je uvedeno hlasování u všech návrhů, které byly ke hlasování předloženy (včetně těch, které nezískaly potřebný počet hlasů a tudíž nebyly schváleny). U každého bodu je v hlavičce uvedeno (např.): “návrh: ZM schválilo” a pod hlasovací tabulkou je pak uveden výsledek, který zní buďto – “návrh byl přijat” (při získání minimálního počtu 10 hlasů bez ohledu na počet přítomných zastupitelů) či “návrh nebyl přijat” (při menším počtu hlasů pro). V tomto případě pak tento bod není součástí usnesení. Z technických důvodů nejsou součástí zveřejněného zápisu přílohy (v případě zájmu jsou k nahlédnutí a se souhlasem vedoucí KS paní Ivany Loučkové i k okopírování na sekretariátu) a videozáznam celého zasedání na CD (kopie je k zapůjčení taktéž na sekretariátu, originály jsou od konce roku 2005 přikládány k originálu zápisu). Poděkování si zaslouží informatik Ing. Jaroslav Smola, který výše popsané zlepšení komunikace mezi zastupitelstvem a veřejností po technické stránce připravil a nadále zajišťuje.

V Chrastavě dne 4. 9. 2007

Ing. Michael Canov - starosta


Související článek

starosty Ing. Michaela Canova z 14.12. 2005

Moderní technika práce zastupitelstva 
Zastupitelstva města probíhají v nové zasedací místnosti radnice za podpory nejmodernější techniky. Předkladatelé návrhů jednotlivých bodů (většinou vedoucí úředníci MěÚ či starosta a místostarosta) své návrhy přednášejí od řečnického pultu vybaveného vizualizérem dokumentů, elektronické dokumenty nebo například digitální mapy jsou zastupitelům z počítače on-line promítány na přední a boční speciální promítací tabuli, na které lze konkrétní údaje dále barevně zvýraznit. Každý zastupitel hlasuje svým hlasovacím zařízením.V zápisu ze zastupitelstva je pak u každého bodu tabulka s vyznačením, kdo jak hlasoval...Více...