Firma Traficon splnila svůj slib

Firma Traficon splnila svůj slib

Fotogalerie

Sice s rok a půlletým zpožděním, ale přece splnila firma Traficon podnikatele pana Daniela Tomeše svůj slib, s kterým jí byl prodán objekt na autobusovém nádraží. A sice vybudování trafiky s vnitřním prodejem. Sice další stavební práce ještě v objektu probíhají (v části prodejny pečiva), ale - jak výše uvedeno, slib pan Tomeš nakonec splnil…..a tak to má být.

V Chrastavě dne 26. 10. 2007
Ing. Michael Canov starosta
Související článek:
Zkulturnění autobusového nádraží
Autobusové nádraží[5. 9. 2005]
Celé roky se město potýkalo s problémem čekárny na autobusovém nádraží a nutno říci, že nepříliš úspěšně. Čekárna byla okupována lidmi, které namísto jízdního řádu zajímal jen alkohol a pokud byla čekárna prázdná, byla v tak odpudivém stavu, že jí cestující stejně nenavštěvovali. A tak jsme nakonec dospěli k názoru, že nežli takováto čekárna hrůzy, je lepší žádná čekárna. Zároveň jsme dospěli k názoru, že do celého objektu bude z podstaty věci v budoucnu investovat majitel mnohem spíše než nájemce. Více...