Chrastava a Lwówek Śląski uzavřeli smlouvu o partnerství

Chrastava a Lwówek Śląski uzavřeli smlouvu o partnerství

Text smlouvy: strana 1, strana 2

Fotogalerie...

V pondělí dne 18. června 2007 schválilo Zastupitelstvo města Chrastavy smlouvu o partnerství s polským městem Lwówek Śląski. V pátek dne 22. června navštívila Chrastavu delegace představitelů Lwówek Śląski v čele s panem starostou. Pan starosta (burmistrz) Ludwik Kaziów spolu se mnou slavnostně podepsal česko-polskou verzi smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci a poté si s celou delegací pěšky prohlédl část Chrastavy včetně Führichova domu a hasičského muzea. Dne 13. července 2007 budu mít tu čest při příležitosti oslav 790 výročí povýšení Lwówka Śląski na město podepsat polsko-českou verzi smlouvy.

Město Lwówek Śląski je jedno z nejstarších měst v Dolním Slezku. Má 15 tis. obyvatel. Vzdálenost z Chrastavy je asi 60 km vzdušnou čarou (cca 90 km přes přechod v Novém Městě p. S.). Internetové stránky: http://www.lwowekslaski.pl/

Cílem uzavřené smlouvy je navázání partnerských vztahů mezi školami a spolky v obou městech. Uzavřená smlouva zároveň oběma městům umožní se zapojit do těch dotačních fondů Evropské unie, které vyžadují oficiální partnerské vztahy v rámci euroregionu Nisa.

V Chrastavě dne 23. 6. 2007
Ing. Michael Canov starosta


Související články:
Partnerská města
:: Partnerská města - články na našem webu, věnované partnerům města Chrastavy
   :: Stránky města Eichstaett
   :: Stránky města Lwówek Śląski