Slavnostní odhalení pamětní desky – Willi Sitte.

Slavnostní odhalení pamětní desky – Willi SitteSlavnostní odhalení pamětní desky – Willi Sitte

Fotogalerie...

Ve středu 13. června 2007 proběhlo odhalení pamětních desek, které byly zhotoveny na počest chrastavského rodáka malíře Willi Sitteho. Desky byly umístěny na budově městského muzea a infocentra (na stěně do Muzejní ulice). Slavnostní akt začal v 15:00 hodin, kterého se zúčastnily představitelé a hosté města Chrastavya návštěva ze Spolkové republiky Německo. Po uvítání starostou Ing. Michaelem Canovem, pronesl hlavní projev PhDr. František Vydra. Za německou stranu, která tuto akci iniciovala, promluvil ředitel galerie Willi Sitteho v Merseburgu pan Dietmar Roscher, kde poděkoval Chrastavě za její realizaci. Následovalo odhalení desek v české a německé verzi. Desky byly zhotoveny z leštěné žuly v dílně pana Schäfra v Liberci.
Z.Václavíková

Festliche Enthüllung der Gedenkstafel – WILLI SITTE.

Am Mittwoch den 13. Juni 2007 wurde die Enthüllung der Gedenkstafel durchgeführt, welche zu Ehren des Kratzauer Landmannes Maler Willi Sitte angefertigt wurde. Die Tafeln wurden auf dem Gebäude des Stadtmuseums und Infozentrum ( auf der Wand zu Museumstrasse) plaziert. Der Anfang des festlichen Akts war um 15:00 Uhr bei Teilnahme von Stadtvertreter und Gäste und Besuch aus B.R.D. Nach Begrüssung-Rede des Bürgermeisters Herrn Ing. Michael Canov, wurde die Hauptrede von Herrn PhDr. František Vydra durchgeführt. Von der deutschen Seite, welche diese Angelegenheit anregte, wurde eine Rede vom Direktor der Willi Sitte Gallerie in Merseburg Herrn Dietmar Roscher gehalten, welcher Kratzau für die Realisierung dieser Aktion dankte.Dann folgte die Tafelenthüllung in tschechischer und deutschen Version. Die Tafeln wurden aus polierten Granit in der Schäfer-Werkstatt in Liberec hergestellt.
Překlad: K.Cinibulková


Související článek:

Willi Sitte navštívil rodnou Chrastavu (17. září 2002)