Okénko radního Michala Košiny

  Michal Košina, radní města a zastupitel za SNK ,,Pro změnu v Chrastavě“

Poslední okénko Michala Košiny
Dne 3.10.2007 jsem rezignoval na funkci radního města Chrastavy. Mé rozhodnutí bylo z důvodu osobních a rodinných. I když jsem ne vždy měl stejný názor jako moji kolegové, určitě to nebylo důvodem mého odchodu.... Více v článku Poslední okénko Michala Košiny...
 
Okénko radního Michala Košiny 8
Parkoviště u Střeleckého vrchu? Tak o odpověď na tuto otázku Vás vyzývá zastupitelstvo na webových stránkách města a určitě i v Chrastavských listech. Na posledním zasedání zastupitelstva se usnesl bod ohledně vypsání ankety na využití parkoviště občany, hlavně z okolí Střeleckého vrchu. Domnívám se, že vypsání této ankety mělo být trochu obsáhlejší. Pokud bych si tuto otázku přečetl, tak jak je napsána, určitě bych kladně neodpověděl. Jako navrhovatel možnosti vybudování parkoviště, doplním další potřebné údaje, bez kterých by o toto parkoviště velký zájem nebyl... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 8...
 
Okénko radního Michala Košiny 7
Rád bych se v tomto čísle naposledy vrátil k parkování na Náměstí 1.máje. Jak jsem v minulém čísle uvedl, připustil jsem, že parkovací hodiny by nebyly ideálním řešením situace pro parkování na náměstí. Rada města pověřila velitele městské policie při lednovém zasedání návrhem řešení parkování na náměstí... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 7...
 
Okénko radního Michala Košiny 6
Jsem rád, že jsem mohl o parkování na Náměstí 1.máje hovořit nejen s občany Chrastavy, ale hlavně s některými podnikateli z náměstí. Na tom, že problém s parkováním je třeba řešit, jsme se shodli. Musím však přiznat, že možnost umístění parkovacích hodin(o kterých jsem v minulém čísle uvažoval) na Náměstí 1.máje není optimální řešení. Nejspíše by se s touto možností mnoho lidí a zákazníků prodejen z náměstí ,,vyhánělo“ k obchodnímu centru. To určitě není záměr a je naší snahou chrastavské podnikatele podporovat... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 6...
 
Okénko radního Michala Košiny 5
Vážení spoluobčané, od posledního čísla CHL neproběhlo žádné zasedání rady, ani zastupitelstva. Proto by toto období mohlo připadat pro hledání témat jako ,,okurková sezóna“. Já bych se chtěl v tomto okénku zamyslet nad pronájmem městského koupaliště. Rada města schválila záměr pronájmu městského koupaliště. V tom okamžiku, kdy jsme obdrželi informaci o ukončení činnosti provozovatele koupaliště jsem považoval toto řešení za vhodné. S odstupem času docházím však k tomu, že město by si koupaliště mělo ponechat a využívat samo... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 5...
 
Okénko radního Michala Košiny 4
V minulém čísle Chrastavských listů jsem se zmínil o parkováni v Chrastavě a hlavně na Střeleckém vrchu. Ohlasů jsem zaznamenal několik a proto bych rád možný záměr v parkování, o kterém mezi zastupiteli ze Sdružení nezávislých kandidátů Pro změnu v Chrastavě hovoříme, upřesnil. Jistě mi většina občanů potvrdí, že organizovat a zabezpečit parkování na Střeleckém vrchu je nutné a potřebné. V žádném případě nemáme zájem o rozdílné platby parkovacích míst mezi občany sídliště, mezi podnikateli a mezi možnými návštěvníky.... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 4...
 
Okénko radního Michala Košiny 3
Vážení spoluobčané, dovolte mi další zamyšlení nad situací v našem městě, přiblížit vám své postoje a navrhnout další možné úpravy ve městě. Od minulého vydání Chrastavských listů se zasedání zastupitelstva nekonalo a zasedání rady města jen jednou. Takže pokud se jedná o zasedání rady, mohu být spokojený s tím, že i když proběhlo výběrové řízení na opravu kulturního centra (staré školní jídelny), proběhne tato stavba jen v případě státní dotace, a to až ve 100% výši dotace. S čím jsem nesouhlasil, bylo doporučení rozpočtu města zastupitelstvu pro rok 2007... Více v článku Okénko radního Michala Košiny 3...
 
Okénko radního Michala Košiny 2
Vážení spoluobčané, jsem rád, že k mému poslednímu článku přišly ohlasy a připomínky. V prvé řadě se musím omluvit, že jsem nepřesně uvedl informaci o školní jídelně. Napsal jsem, že proběhly opravy radnice, školní jídelny a nyní školy. Pokud jde o školní jídelnu, uvádím na pravou míru, že se samozřejmě nejedná o opravu, ale o stavbu, přesněji o přístavbu k domu s pečovatelskou službou. Určitě si nemyslím, že jde o stavbu zbytečnou. Všichni víme, že školní jídelna byla pro město velmi potřebná. Pouze jsem chtěl upozornit na nynější výrazné zadlužení města. Více v článku Okénko radního Michala Košiny 2...
 
Okénko radního Michala Košiny
Vážení spoluobčané, velmi rád bych Vás seznámil s kroky, které budu já a Sdružení nezávislých kandidátů považovat za kroky správné, a kroky, které dle našeho předpokladu napomohou ke zlepšení situace v našem městě. Nechci se již vracet k tomu, co proběhlo v našem městě po volbách...

Více v článku Okénko radního Michala Košiny...