Poslední okénko… Michala Košiny

Michal Košina, radní města a zastupitel za SNK ,,Pro změnu v Chrastavě“Dne 3.10.2007 jsem rezignoval na funkci radního města Chrastavy. Mé rozhodnutí bylo z důvodu osobních a rodinných. I když jsem ne vždy měl stejný názor jako moji kolegové, určitě to nebylo důvodem mého odchodu.

Protože jsem již delší dobu zvažoval odchod z firmy Grupo Antolin Bohemia, mohl jsem se rozhodnout i pro možnost pracovat v okolí Chrastavy. Dostal jsem však velmi zajímavou nabídku na pracovní příležitost. Nakonec jsem se rozhodl, pro některé mé kolegy, k razantním životním změnám.

I když jsem byl v Chrastavě spokojený a mám zde mnoho přátel a kamarádů (o to bylo rozhodování mnohem těžší), věřím, že mé rozhodnutí bylo správné. Navíc i pro mé další ,,dítě“ -Motoklub, budu mít více času a prostoru. Věřil jsem, že s Chrastavou i díky Motoklubu budu nadále úzce spojen, avšak jak se dočtete v článku o Motoklubu, může být vše trochu jinak.

Jak jsem se již zmínil, radním města nejsem od začátku října. Po domluvě s kolegy zastupiteli za SNK-Po změnu v Chrastavě, budu členem zastupitelstva pravděpodobně pouze do konce roku 2007. Od listopadu budu pracovně během týdne mimo Chrastavu a z toho důvodu bych nebyl jistě platným členem rady města. V průběhu roku 2008 bych měl Chrastavu opustit úplně. Z tohoto důvodu se zřejmě začátkem příštího roku vzdám i pozice zastupitele a přenechám své místo dalšímu kandidátovi z řad SNK, jež bude jistě platnějším členem zastupitelstva než já, který bude mimo dění města.

Věřím, že se v nadcházejícím období budou ve městě budovat zařízení (sportoviště, dětské koutky....), které budou mít maximální uplatnění u Vás, občanů města Chrastavy, a zároveň přilákají i občany z okolí.

Děkuji touto cestou všem, kteří se mnou v posledních několika letech spolupracovali. I přes moji nepřítomnost budu vždy na naše město vzpomínat v dobrém. Našel jsem zde mnoho přátel, kterých si vážím a budu na ně vzpomínat. Počítám samozřejmě i s tím, že s mnohými budu i v budoucnu spolupracovat.

Přeji všem občanům města Chrastava nejen hodně pracovních úspěchů, ale hlavně osobních, a zároveň hodně zdraví a pohody všem.

Michal K o š i n a,
zastupitel města za
SNK-Pro změnu v Chrastavě