Informace pro rodiče žáků II. stupně (6.-9. třída)
 

 

Vážení rodiče,


od 8. června 2020 bude možná osobní přítomnost žáků II. stupně (6.-9. ročník) ve škole, a to za účelem:


konzultací s vyučujícími (doplnění „vzdělávání na dálku“, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení apod.)
třídnických hodin (socializační aktivity)
Konzultace s vyučujícími nebudou povinné. Budou probíhat v maximálním počtu 15 žáků. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků II. stupně neměnné. To znamená, že na každou konzultaci bude možné různé složení žáků ve skupině. Se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb jednotlivých konzultací.
Před prvním vstupem do školy je povinností zákonného zástupce žáka poskytnout škole čestné prohlášení (tiskopis ZDE: .docx, .rtf, .odt, .pdf)), ve kterém svým podpisem stvrzuje,
• že se u žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
• že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory


Toto čestné prohlášení žáci přinesou 8. června na třídnickou hodinu, na které se dozví další potřebné informace.


O organizaci konzultací Vás budeme informovat na našich webových stránkách nejpozději ve středu 3. 6. 2020. To, jak budou konzultace v jednotlivých třídách probíhat, bude mimo jiné záviset i na zájmu žáků. Z tohoto důvodu budou předběžně třídní učitelé v následujících dnech u žáků, resp. u Vás rodičů tento zájem zjišťovat.


V závěru si dovolujeme zdůraznit, že vzdělávací aktivity žáků II. stupně budou realizovány pouze formou konzultací. Tyto konzultace nebudou probíhat jako klasické vyučovací hodiny

(nebudou každý den), ale budou mít jen občasný a krátkodobý charakter, jak bylo uvedeno v úvodu tohoto sdělení.
Prosíme, sledujte webové stránky školy (www.zschrastava.cz).Mgr. Aleš Trpišovský
Ředitel

28.5.2020