Jednání s novým majitelem Kováku

 

 

video TV Chrastava      fotogalerie-záměr nového majitele

podnikatelský záměr v pdf

 
V úterý dne 7. ledna 2020 jsem přijal na jeho žádost nového majitele Kováku pana Pavla Dolejše. Po rozhovoru mezi 4 očima se vyjádřil pan Dolejš přímo na kameru Tv Chrastava. Zde na mé přímé dotazy vyloučil, že by se Kovák stal opět ubytovnou pro sociálně slabé občany či pro zahraniční dělníky, stejně jako vyloučil, že by zde vznikla ubytovna pro migranty. Zároveň sdělil, že předpokládá náklady na rekonstrukci ve výši 30 mil. Kč a že by chtěl, aby v objektu vznikl dům s pečovatelskou službou.

V písemném materiálu, který mi pan Dolejš předal, je pan majitel ještě konkrétnější. Zde uvádí, že jeho záměrem je přestavět dům na DPS s 20 pečovatelskými byty a navýšit dům o další dvě patra, čímž by se dle jeho slov vzniklo dalších 30 malometrážních bytů. Jak píše pan majitel, k plánované výstavbě hodlá využít specifický státní dotační program.

Pan majitel v písemném materiálu zároveň uvádí, že zamýšlí v nebytových prostorech kupříkladu zřídit prostory k následujícímu obecně prospěšnému využití: kavárna, cukrárna, ordinace praktického lékaře, prostory pro vzdělávací služby a veřejně prospěšné služby.

K žádnému z výše uvedených záměrů nového pana majitele se dosud nevyjádřil stavební úřad, neboť jak uvedl sám pan majitel, dosud stavební úřad o žádnou konzultaci nepožádal. Realizovat by své záměry chtěl do dvou let.

Pro úplnost je nutno dodat, že dne 20. prosince 2019 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj usnesení o zahájení přezkumného řízení, neboť předběžným posouzením věci došlo k závěru, že lze mít důvodně za to, že krajský úřad při třetím rozhodnutí o zrušení třetího rozhodnutí o demolici porušil zákon.Chrastava 07.01.2020

Michael Canov, starosta města Chrastava


Správní úkony:

20.12.2019 Usnesení MMR o zahájení třetího přezkumného řízení
07.06.2019 Podnět k třetímu přezkumnému řízení na MMR
03.06.2019 Třetí rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
30.01.2019 Opětovné rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
23.08.2018 Podnět k novému přezkumnému řízení na MMR
21.08.2018 Opětovné rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
22.03.2018 Rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
30.11.2017 Rozhodnutí ministryně MMR Karly Slechtové o zamítnutí rozkladu majitele
13.07.2017 Usnesení MMR o zahájení přezkumného řízení
23.05.2017 Doplněný podnět k přezkumnému řízení na MMR
10.01.2017 Podnět k přezkumnému řízení na MMR
30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
25.10.2016 Vyjádření účastníka řízení města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
21.10.2016 Výzva odvolacího orgánu účastníkům řízení k vyjádření před rozhodnutím
23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
05.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici 
27.02.2015 Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o opakovaném nař. sjednání nápravy
10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.03.2013 Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení sjednání nápravy
19.10.2012 Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
01.06.2012 Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech
 


Znalecké posudky:
17.10.2016 Ing. Karel Čapek (objednaný odvolacím orgánem KÚ LK)
18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek CSc. (objednaný prvoinstančním orgánem MěÚ Chrastava)
 


Články související na tomto webu:

13.12.2019 Kovák má nového vlastníka! (Tv Chrastava)

07.06.2019 Krajský úřad popáté zrušil rozhodnutí o demolici Kováku (Tv Chrastava)

04.02.2019 Ministerstvo opět zrušilo rozhodnutí o zrušení demolice Kováku (Tv Chrastava)
02.03.2018 Kovák – požár střechy (Tv Chrastava, FB Tv Prima)
29.06.2017 Tv Chrastava –  práce krajských úředníků - Kovák, cesta na Grabštejn
02.01.2017 Krajský úřad zrušil i potřetí demolici Kováku (Tv Chrastava)
27.10.2016 Sisyfovský boj o demolici Kováku (Tv Chrastava)
07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?
13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?

 


Média:

28.12.2019 článek iDNES

19.11.2016 článek Liberecký deník
14.11.2016 reportáž České televize (
i zde)
17.03.2016 reportáž České televize
17.02.2014 článek Liberecký deník
31.01.2014 článek 5plus2
09.01.2010 článek iDNES
07.01.2010 reportáž České televize
07.01.2010 reportáž Českého rozhlasu
22.11.2005 reportáž  televize Genus
21.11.2005 reportáž České televize