Opravy komunikací v roce 2019

 

Jaro je tady a s ním i zahájení oprav městských komunikací. Kromě běžných lokálních oprav po zimě připravujeme také celoplošné opravy, které se dotknou obyvatel dotčených lokalit.
Zde je přehled, o které se bude jednat:
- Dokončení opravy komunikací na sídlišti Střelecký Vrch, včetně výstavby nových parkovacích míst. Jedná se o úseky navazující na opravy provedené v minulém roce a součástí budou i nová parkovací místa (koordinační situace stavby s vyznačením nových parkovacích míst a nových úseků komunikací je pod tímto článkem). Plánovaný termín realizace bude záležet na rekonstrukci rozvodů CZT a plynu, které budou akci předcházet. Termín proto odhadujeme na srpen – listopad a práce provede spol. Silkom, která nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu. Ve stejné lokalitě proběhne současně i oprava chodníku (viz situace stavby chodníků). Zahájení prací je naplánováno z důvodu koordinace s opravou inž. sítí na červenec – srpen a doba realizace je 60 dnů. Práce provede také spol. Silkom.
- Oprava komunikace Hřbitovní. I zde bude akce probíhat v koordinaci s opravou sítí, zde konkrétně rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Zahájení prací odfrézováním vozovky je už v dubnu, ale samotné práce na pokládce nových povrchů proběhnou až koncem léta, předpoklad je srpen – září. Práce provede 1. jizerskohorská stavební společnost.
- Jako jedna velká akce bude probíhat rekonstrukce 10 kratších úseků po celém městě, jen namátkou se jedná o 2 komunikace v Andělské Hoře, 2 ve Vítkově, část kom. Cihlářské, Frýdlantské, Vítkovské (jedná se o navazující úseky, ne hlavní krajská silnice). Termín realizace je duben – červen a nejlevnější nabídku na tuto akci předložila spol. Colas.
- Největší a současně koordinačně nejsložitější je bezesporu I. etapa rekonstrukce Bílokostelecké ulice. Dlouho připravovaná akce bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu, dešťové kanalizace, rozvodů elektřiny, plynu a veřejného osvětlení. Práce budou zahájeny již v březnu a vzhledem k rozsahu akce budou probíhat až do konce roku. V rámci I. etapy budou kompletně rekonstruovány povrchy v ulici Bílokostelecká po odbočku do Sedmidomské, ulici Polní, Sedmidomské (viz situace - Bílokostelecká I. etapa). Práce provede spol. Strabag. V letech 2020 a 2021 budou v návaznosti na I. etapu probíhat práce na II. a III. etapě.

Omlouváme se za nepříjemnosti z omezení vyplývajících ze stavebních prací a věříme, že zadostiučiněním bude výsledný stav komunikací po opravě.

Situace sídliště SV – komunikace a parkoviště
Situace sídliště SV - chodníky
Situace - Bílokostelecká I. etapa


Chrastava 13. 3. 2019
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM