Zásadní nesouhlas se změnou stavby v areálu Renwon 


 

video TVChrastava

 

Dva roky trvalo stavební řízení ohledně nového průmyslového areálu namísto toho, kde kdysi sídlila Mykana. Bylo to komplikované, ale vše se nakonec řádně vyřídilo. Výsledkem je pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Vlastníkem je firma Renwon, která odkoupila areál od firmy Wassa.

Demolice původního areálu je prakticky hotova. Stavba nového, dle pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, může začít.

Jenže včera dne 26. dubna 2018 obdržel městský úřad žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením.

Vyjádření města k tzv. změnám stavby před dokončením je jednoznačně negativní, a to ze třech hlavních důvodů:
1) Dva roky trvalo získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Občané byli seznámeni s tím, co vznikne v daném areálu. Kdyby najednou vzniklo cosi jiného, byl by to vůči nim podvod.
2) Považujeme žádost o změnu stavby před jejím zahájením dle paragrafu před jejím dokončením za zneužití stavebního zákona. Stavební zákon vůbec nezná pojem změna stavby před jejím zahájením. To proto, že vůbec nepředpokládá, že by se měnilo stavební povolení a územní rozhodnutí před zahájením stavby.
3) Změnové parametry zhoršují komfort obyvatel žijících v okolí průmyslové zóny. Zvětšený provoz vně i uvnitř areálu, nahrazení administrativní budovy budovou průmyslovou, změna provozu na třísměnný atd., atd.

Město se zásadně záporně staví k požadovaným změnám. S jedinou výjimkou, a tou je vjezd do areálu, který by byl blíže kruhovému objezdu na místě odkoupených sběrných surovin, a tím by zatěžoval méně občany. Buď vlastník bude stavět tak, jak získal po dvou letech územní rozhodnutí a stavební povolení nebo se povleče spor mezi ním a městem a na daném místě léta nevznikne nic.

Chrastava 27.04.2018
Michael Canov

Žádost o vyjádření k ZSPD (bez projektové dokumentace)

Článek související:
23.09.2017 Firma Wassa seznamuje veřejnost se svým záměrem (Tv Chrastava)