Nabízíme pronájem na prodejnu potravin na Střeleckém Vrchu

 

video TV Chrastava
     


Na sídlišti Střelecký Vrch vyvrcholila neutěšená situace s prodejnou potravin. Zde v osmdesátých letech postavená samoobsluha se dlouhodobě potýkala s rentabilitou provozu. Výsledkem bylo střídání se majitelů a stále klesající úroveň prodeje. Úroveň prodeje za současného majitele byla již na tak nízké úrovni, že odrazovala i poslední věrné zákazníky a výsledkem je zavřená samoobsluha, která se ji zřejmě samoobsluhou nikdy nestane. Nastala tak situace, kdy v místě s největší koncentrací a počtem chrastavského obyvatelstva, neexistuje žádná prodejna ani těch nejzákladnějších potravin.

Za dané situace se Město Chrastava snaží vyřešit situaci pronájmem přízemních prostor v bývalém M-klubu (kde byla dosud chráněná dílna, která se po dohodě s nájemcem stěhuje do Frýdlantské ulice) pro malou, zřejmě pultovou prodejnu potravin (42 m²). Protože Městu záleží velmi na zřízení této prodejny, aby obyvatelé Střeleckého Vrchu měli alespoň základní potraviny přímo v místě, Město pronájem nabízí jen za symbolické nájemné.

Zájemci, ať se hlásí na MěÚ u paní referentky Miloslavy Houdové houdova@chrastava.cz, 482 363 822. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 24. července ve 12 hodin. V případě, že nedojde k dohodě se žádným zájemcem či nikdo zájem neprojeví, bude se pronájem nabízet opakovaně.

Vážení čtenáři, dovolte mi závěrem vyslovit přesvědčení, že vzhledem ke koncentraci obyvatelstva na Střeleckém Vrchu (cca 1/3 celé Chrastavy), bude i při předpokládané praxi mnohých obyvatel sídliště, konat velké nákupy v obchodních centrech, prodejna velmi dobře prosperovat a to i v případě, že by se snad někdy v budoucnu současní majitelé samoobsluhy pokusili obnovit její provoz (což je dle mého názoru krajně nepravděpodobné).


Chrastava 21.06.2017
Michael Canov, starosta města

Zveřejnění záměru pronájmu

Návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Dispoziční plánek vymezených prostor pro podnikání