Dokončení rekonstrukce Liberecké ulice 

video TV Chrastava


Město Chrastava usiluje v rámci svých možností o řádné dokončení rekonstrukce krajské komunikace Liberecké ulice v potřebné kvalitě. Z tohoto důvodu byla v prosinci rekonstrukce zastavena a nyní přichází na řadu její dokončení a oprava toho, co bylo na sklonku minulého roku učiněno chybně.

Dokončení části Liberecké ulice nad sídlištěm Střelecký vrch bude realizováno jako 1. etapa s úplnou uzavírkou v termínu 17. až 30. dubna 2017. Po tuto dobu veškerá doprava do a ze sídliště povede přes centrum města. Autobusové linky kolem sídliště nepovedou, ale malý bus bude pro cestující zdarma jezdit z autobusového nádraží. Ale pozor, kvůli pracím a následnému uzavření samotné křižovatky na sídliště, bude po celé dva týdny zastávka u prvního vjezdu („ke starým panelákům“). Po dobu úplné uzavírky křižovatky tudy povede veškerá doprava (pravděpodobně ve dnech 27. a 28. dubna).

Protože se ne všechno při rekonstrukci v roce 2016 podařilo, budou následovat 2. a 3. etapa. Ve 2. etapě se ve dnech 20. až 31. května bude opravovat nejspodnější část Liberecké od (včetně) náměstí až po odbočku do ul. Luční. Po tuto dobu povede veškerá doprava přes ulici Revoluční (na semafory).

Závěrečná 3. etapa, kdy se bude opravovat spodní část Liberecké po vjezd na sídliště a současně se opraví chodník bude probíhat od 5. června do 15. července. Po tuto dobu se doprava povede přes rychlostní komunikaci, a to včetně dopravy veřejné, kdy takto budou sjíždět k sídlišti i autobusy na svých běžných linkách a u vjezdu do sídliště se točit na provizorní točně.

Vážení občané a návštěvníci Chrastavy, omlouvám se všem za způsobené komplikace. Věřím ale, že finálový výsledek bude stát za to.

V Chrastavě dne 20.03.2017 Michael Canov


Schéma tras a uzavírek všech tří etap zde   


Odkazy související:

14.12.2016 Liberecká ulice – rekonstrukce bude dokončena sice déle, ale ... (Tv Chrastava)
25.11.2016
Liberecká ulice – stav k 25. listopadu (Tv Chrastava)

26.10.2016 Liberecká ulice - listopadové změny v dopravě (Tv Chrastava

18.05.2016 Informace o rekonstrukci Liberecké ulice (Tv Chrastava)
19.01.2015 Rekonstrukce Liberecké ul. se posunuje na rok 2016

09.05.2016 Rekonstrukce Liberecké ulice se rozebíhá (Tv Chrastava)

24.09.2014 Zbývá Andělohorská a Liberecká. Dočkáme se?(Tv Chrastava)

07.05.2014 Liberecká ul. se stala dopravní prioritou kraje
07.08.2010 Povodně Liberecká ul. (v rámci zpravodajství ČT od 11:25 do 49:23)


Další krajské komunikace v Chrastavě:
30.10.2013 Andělská Hora – Kryštofovo Údolí finíto (Tv Chrastava)
27.08.2014 Hejtman slavnostně otevřel chrastavskou jedničku (Tv Chrastava)
28.01.2015 Vítkov – komunikace otevřena (ČT, Tv RTM, Tv Chrastava, video zhotovitele)
08.09.2015 Průtah na Frýdlant (Tv Chrastava)
22.11.2015 Chrastava II včetně Andělohorské a Andělské Hory (Tv Genus, Tv Chrastava)