Liberecká ulice – rekonstrukce bude dokončena sice déle, ale zato pořádně 

video TV Chrastava

 


Město Chrastava bylo bohužel nuceno opakovaně konstatovat, že povrch v dosud položené části Liberecké ulice (od náměstí po sídliště) je nekvalitní (hrbolatý, chybně vyspádovaný, příliš rozkouskovaně zaasfaltovaný s Högerovskou spárou uprostřed a s propadlými kanály).

Výsledkem řady poměrně složitých jednání je ujištění zhotovitele, že nekvalitní povrch bude položen znovu. Současně došlo k dohodě, že se kvůli klimatickým podmínkám již nebude pokládat povrch v části Liberecké nad sídlištěm (s výjimkou již položeného v nejhornějším úseku, který je bez závad), aby to s ním nedopadlo stejně špatně jako s tím dolním. Raději bude položen až ve vhodném klimatickém období zato pořádně. Třetí částí dohody je závazek zhotovitele, že na své náklady obnoví chodníky v celé šířce chodníků (rozšířené oproti původnímu stavu).

Rekonstrukce Liberecké je tak na zimu přerušena. Bude hotova až na jaře 2017 zato kvalitně. Liberecká ulice je po dobu přerušení rekonstrukce průjezdná v celé své délce.


V Chrastavě dne 16.12.2016 Michael Canov, starosta


14.12.2016 Písemné vyjádření zhotovitele

Odkazy související:
25.11.2016
Liberecká ulice – stav k 25. listopadu (Tv Chrastava)

26.10.2016 Liberecká ulice - listopadové změny v dopravě (Tv Chrastava

18.05.2016 Informace o rekonstrukci Liberecké ulice (Tv Chrastava)
19.01.2015 Rekonstrukce Liberecké ul. se posunuje na rok 2016

09.05.2016 Rekonstrukce Liberecké ulice se rozebíhá (Tv Chrastava)

24.09.2014 Zbývá Andělohorská a Liberecká. Dočkáme se?(Tv Chrastava)

07.05.2014 Liberecká ul. se stala dopravní prioritou kraje
07.08.2010 Povodně Liberecká ul. (v rámci zpravodajství ČT od 11:25 do 49:23)


Další krajské komunikace v Chrastavě:
30.10.2013 Andělská Hora – Kryštofovo Údolí finíto (Tv Chrastava)
27.08.2014 Hejtman slavnostně otevřel chrastavskou jedničku (Tv Chrastava)
28.01.2015 Vítkov – komunikace otevřena (ČT, Tv RTM, Tv Chrastava, video zhotovitele)
08.09.2015 Průtah na Frýdlant (Tv Chrastava)
22.11.2015 Chrastava II včetně Andělohorské a Andělské Hory (Tv Genus, Tv Chrastava)


Dodatek ze dne 27.10.2016 - informace zhotovitele:
Vážení,

na základě našeho jednání ohledně změny režimu autobusové dopravy v lokalitě Střelecký vrch Vám chci sdělit poslední poznatky a závazné termíny.

Vzhledem k několika kapacitním a technickým potížím jsme byli nuceni rozložit pokládku asfaltu v části Náměstí - Střelecký vrch na 2.etapy, a to:

I.etapa ... 3.-4.11.2016

II.etapa ... 10.-12.11.2016

Z toho plyne, že neplatí informace, že od 5.11.2016 bude možné jezdit od Náměstí !


Závazně tedy uvádím, že tento úsek bude zprovozněn pro autobus od 14.11.2016 včetně bypassu pro otáčení v křižovatce Liberecká/Střelecký vrch.

Tento provizorní bypass bude zřízen nejpozději do 11.11.2016 tak, aby bylo možné jej s daným autobusem vyzkoušet.

Zároveň musím s politováním potvrdit, že díky tomuto posunu nebudeme schopni dokončit poslední úsek silnice a tedy zprovoznit ji celou v avizovaném termínu od začátku prosince, ale reálně k tomu dojde až v 2. 1/2 prosince. O konkrétním termínu Vás budeme včas informovat.

Děkuji za pochopení.