Snížení ceny tepla na obzoru

 

 
video TV Chrastava  foto

Platí obecně, že kogenerační jednotka přináší snížení ceny tepla o cca 10 %. A takováto kogenerační jednotka se právě v těchto dnech realizuje v Chrastavě. O tom jak konkrétně se píše v následujících řádcích.

Kogenerační jednotka, jejímž investorem je společnost E.ON Energie, a. s., je technologické zařízení na společnou výrobu elektrické energie a tepla, které bude využito k vytápění nejen bytových domů na sídlišti, ale i veřejných budov v centru města. Kogenerační jednotka má elektrický výkon 600 kW, s předpokládanou roční výrobou tepla 9.000 GJ. Součástí celé technologie bude i vodní akumulátor tepla o objemu 60 m3.

K zahájení stavby instalace kogenerační jednotky v objektu kotelny v Liberecké ulici došlo dne 17. 7. 2017, kdy bylo oficiálně předáno staveniště. V současné době probíhají na stavbě práce, které zajistí stavební připravenost pro osazení samotné kogenerační jednotky a budoucí technologické propojení všech jednotlivých částí, včetně jejího propojení se systémem Centrálního zásobování teplem města. Součástí celé stavby je také nové napojení na nadzemní vedení VN, včetně nové trafostanice umístěné vedle stávající kotelny.

Vlastní technologické zařízení by mělo být dle informací od investora do Chrastavy přivezeno v prvním říjnovém týdnu. Veškeré stavební práce budou dokončeny do konce tohoto roku. Od ledna 2018 bude následovat zkušební provoz, který prověří bezpečnost a provozuschopnost celého díla.

Hlavním cílem celé této stavební akce je snížení nákladů na výrobu tepla v kotelně v Liberecké ulici, které by se mělo pozitivně promítnout do konečné ceny tepla nejen pro připojené obyvatele města, ale i pro veřejné budovy v majetku města.


Chrastava 13.09.2017
Miroslav Chvála s přispěním Michaela Canova


Článek související:
26.02.2016 Vize snížení ceny tepla… (Tv Chrastava)