Aktualizováno 25.06.2015: Postup Chrastavy z 2. místa do divize se NEkoná, Jablonec nad Jizerou své mužstvo z divize neodhlásil

okénko starosty k tomuto tématu

 

SCHVÁLENO - mimořádná podpora fotbalistům pro účast v divizi

 

Zastupitelstvo města Chrastava schválilo 16 hlasy PRO (jeden PROTI, jeden se zdržel, jeden nepřítomen) mimořádnou podporu fotbalistům na svém zasedání dne 22. června 2015 ve výši 400 tisíc Kč na sezónu 2015/2016.  

Schválené usnesení se ovšem nerodilo vůbec snadno. Poprvé bylo na programu již 1. června, když kvůli možnému postupu do divize a nutné mimořádné podpoře pro přijetí postupu bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo. Na mimořádném zastupitelstvu neprošla mnou navrhovaná podpora ve výši 500 tisíc na sezónu 2015/2016 při rekordní neúčasti 6 zastupitelů o jeden jediný hlas (9 PRO, nikdo PROTI, 4 se zdrželi). Vzhledem k nečekanému posunu uzávěrky přihlašování do soutěží se však vyskytla možnost předložit návrh znovu i na řádném zastupitelstvu dne 22. června. Toho využil Petr Rozmajzl mladší a návrh v totožném znění na mimořádnou podporu ve výši 500 tisíc opravdu předložil.  

Při schvalování programu však prošel protinávrh, aby byl tento bod vyřazen z programu. Vzápětí se však ukázalo, že šlo o nedorozumění, že navrhovatel a ti co jeho návrh podpořili, jen žádali návrh na podporu v nižší výši. A tak zastupitelstvo svůj návrh revokovalo a bod do programu zařadilo zpět.   

Výsledkem široké diskuse byl protinávrh ve výši mimořádné podpory 150 tisíc Kč na sezónu. Za této situace, kdy bylo zřejmé, že drtivá většina členů zastupitelstva je pro podporu, ale liší se pro ně přijatelná výše, bylo uspořádáno tzv. dohadovací řízení, při kterém jednají členové zastupitelstva za uzavřenými dveřmi. Po cca hodinovém dohadovacím řízení předložil pan Petr Rozmajzl mladší upravený návrh na podporu ve výši 400 tis. Kč na sezónu 2015/2016 a ten byl schválen drtivou většinou zastupitelů. 

„ZM se zavázalo k mimořádné podpoře TJ Spartak Chrastava – oddílu kopané v případě postupu tohoto oddílu v kategorii dospělých do soutěžní kategorie – divize, a to ve výši 0,4 mil. Kč ročně na soutěžní sezónu (tzn. v případě postupu v letošní sezóně již 0,2 mil. Kč v roce 2015) s tím, že tato mimořádná podpora je stanovena nad dosavadní běžnou podporu a závazek je určen pro sezónu 2015/2016 s tím, že o případné další podpoře na další ročník rozhodne zastupitelstvo města do konce února 2016.“ 

Osud Chrastavy má nyní v rukou Jablonec nad Jizerou

  Může se ukázat, že veškeré rozhodování zastupitelstva města Chrastavy bylo zbytečné, neboť závěrečné a rozhodující slova má Jablonec nad Jizerou. Chrastava totiž z druhého místa postoupí do divize jen v případě, že Jablonec nad Jizerou svoji účast do 25. června do 10 hodin v divizi odvolá. Tvrdí se, že tak učiní, protože přestal být farmou Jablonce nad Nisou. Nicméně k datu rozhodování zastupitelstva města přihlášen byl.  

Pokud se Jablonec nad Jizerou nakonec skutečně odhlásí, naplní se sen generací Chrastavských fotbalistů a Chrastava dovrší svoji popovodňovou Klabzubáckou jízdu snů, kdy by se dostala během tří let z 1.B třídy přes 1. A třídu a Krajský přebor až do divize. Pokud se Jablonec nad Jizerou z divize neodhlásí, zůstane Chrastava v krajském přeboru.  

Každopádně ať tak či tak, byl to poučný měsíc, kdy se zastupitelé rozhodovali každý dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já osobně jsem rád, že nakonec rozhodnutí zastupitelů bylo téměř jednomyslné, byť každý musel trochu ustoupit ze svých představ. O to je rozhodnutí a vyjednaný kompromis cennější. Však ho také samotní fotbalisté a jejich příznivci ocenili potleskem.    

V Chrastavě dne  22.06.2015

Michael Canov, starosta

  

22.06.2015 zápis řádného zastupitelstva  (videa budou doplněna na  stránce zde)

01.06.2015 zápis mimořádného zastupitelstva (video 1. část od 8:45, 2. část)

 

Stránky TJ Spartak – oddíl kopané

 

Fotbalové články na našem webu:

02.06.2015  Pro účast v divizi mimořádná podpora fotbalistům schválena nebyla

29.05.2015 Největší fotbalová posila v dějinách chrastavského fotbalu

19.04.2015 Bitva lídrů před očima starostky Semil  (video TV Chrastava)

28.07.2014 Fotbalový turnaj mládeže partnerských měst (reportáž Tv Chrastava

23.09.2013 Fotbalisté slavili devadesátiny (reportáž Tv Chrastava)

27.06.2012 Fotbalové hřiště je po dvou letech opět otevřeno (reportáž Tv Chrastava)

2011 Reportáž Tv Chrastava (okénko starosty - rekonstrukce hřiště po povodních