Pro účast v divizi mimořádná podpora fotbalistům schválena nebyla  

video 1. část od 8:45, 2. část

Po 80 minutách jednání mimořádného zastupitelstva k danému bodu proběhlo hlasování:

9 PRO

4 se zdrželi

0 PROTI

Výsledek: NESCHVÁLENO

 

Tak, takto krutá je matematika obecních zastupitelstev. Na rozdíl od Parlamentu ČR, kde by  výsledek v tomto poměru znamenal jednoznačné schválení (69% přítomných PRO), v našem zastupitelstvu znamenal neschválení, neboť v obecních zastupitelstvech nerozhoduje většina přítomných, ale většina ze všech zastupitelů. A na tomto mimořádném zastupitelstvu chyběl rekordní počet šesti zastupitelů (a to sedmému se podařilo dorazit až po diskusi na samotné hlasování, kdy se hlasování zdržel). Těžko se však na chybějící zastupitele zlobit, rozpis na řádná zastupitelstva je dán na 4 roky dopředu, o mimořádném se však dozvěděli jen s týdenním předstihem, kdy někteří již měli napevno jiný program mimo město. Ve výsledku to ovšem znamenalo, že 9 hlasů PRO z přítomných 13 zastupitelů na schválení nestačilo, neboť rozhoduje většina ze všech 19 a to je 10. 

Mimořádné zastupitelstvo jsem svolal z podnětu vedení fotbalového oddílu, které se před týdnem z fotbalové svazu dozvědělo, že budou na 99 % postupovat z krajského přeboru dva  týmy a že Chrastava, která již horší než druhá být nemůže, se musí nejdéle na počátku června vyslovit, zda postup do divize přijímá. Protože finanční nároky v divizi jsou s krajským přeborem nesrovnatelné, požádalo vedení fotbalového oddílu město mým prostřednictvím o mimořádnou podporu ve výši 0,5 mil. Kč nad dosavadní běžnou podporu na divizní sezónu, ze které by hradilo alespoň část navýšených nákladů. Z důvodu požadavku fotbalového svazu na závazné rozhodnutí na počátku června jsem nemohl  s rozhodnutím o této žádosti čekat na řádné zastupitelstvo, ale musel jsem svolat neprodleně  zastupitelstvo mimořádné, tj. ze zákona týden dopředu.

Fotbalisté TJ Spartak po povodni v roce 2010 přišli na dva roky o své hřiště a mohli hrát jen mimo Chrastavu. Po vybudování  nového svatostánku nastala zlatá éra v historii chrastavské kopané, kdy se vytvořil léta nevídaný tým a fotbalisté vyhráli 1.B třídu, další rok 1.A třídu a další rok (letos) v krajském přeboru získali již nyní (dvě kola před koncem soutěže) minimálně druhou příčku znamenající možnost postupu do divize,  kde ještě Chrastava ve své 92leté historii nikdy nehrála. 

Tuto skutečnost a všechny další souvislosti související s rozpočtem města jako celku a s podporou sportu v našem městě jako celku, zvažovala třináctka přítomných zastupitelů přímo před zraky samotných fotbalistů a ve společné diskusi. Každý přítomný zastupitel poté hlasoval dle svého nejlepšího svědomí a vědomí s celkovým výsledkem, který byl uveden výše.

Věřím, že přes nesplněný sen mnoha chrastavských fotbalistů a jejich fanoušků bude další spolupráce mezi městem Chrastava a fotbalovým oddílem pokračovat na dosavadní dobré až vynikající úrovni. Svět nekončí a i fotbalový život jde dál. A věřím, že naši fotbalisté budou nadále přinášet radost lidem při své hře v krajském přeboru. A pokud bude chrastavský fotbalový zázrak pokračovat…..

V Chrastavě dne  02.06.2015                                                            Michael Canov, starosta

 

01.06.2015 zápis mimořádného zastupitelstva (video 1. část od 8:45, 2. část)

Stránky TJ Spartak – oddíl kopané

Fotbalové články na našem webu:

29.05.2015 Největší fotbalová posila v dějinách chrastavského fotbalu

19.04.2015 Bitva lídrů před očima starostky Semil  (video TV Chrastava)

28.07.2014 Fotbalový turnaj mládeže partnerských měst (reportáž Tv Chrastava

23.09.2013 Fotbalisté slavili devadesátiny (reportáž Tv Chrastava)

27.06.2012 Fotbalové hřiště je po dvou letech opět otevřeno (reportáž Tv Chrastava)

2011 reportáž Tv Chrastava (okénko starosty - rekonstrukce hřiště po povodních)