Secesní most propojen s ul. Pobřežní a Vítkovskou

video TV Chrastava

V Chrastavě stále probíhá a do srpna příštího roku bude probíhat 3. etapa přeložky na Frýdlant. Zhotovitel firma Metrostav však slíbil, že část 3. etapy, která spojuje secesní most s ulicemi Vítkovskou a Pobřežní, bude hotova a zprůjezdněna již do konce listopadu letošního roku. Jak firma slíbila, tak i splnila, od dnešního dne 1. prosince je úsek skutečně průjezdný pro veškerou dopravu.

V Chrastavě dne 01.12.2014 Ing. Michael Canov, starosta 

Články související:

12.11.2014 Rekonstrukce komunikací k 12. listopadu 2014 (včetně Tv Chrastava)

06.08.2014 Průtah na Frýdlant a plánovaná dopravní omezení (včetně Tv Chrastava)