Upozornění pro občany – uzavírka komunikace ul. Novoveská

Ve dnech 25.3. – 14.4.2013 (s ohledem na klimatické podmínky) bude realizována firmou Eurovia CS, a.s. oprava povrchu ul. Novoveská s následnou úplnou uzavírkou této komunikace. Jedná se o součást stavby „Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava – I. etapa“, jejímž investorem je Krajská správa silnic LK. V době navrhované uzavírky bude z důvodu plánovaného převedení dopravy na tuto komunikaci provedena oprava nejvíce poškozených míst, včetně rozšíření komunikace v problematických úsecích. Během těchto prací bude operativně zajištěn přístup rezidentům po dohodě se stavbou. Dále budou zhotovena na určených úsecích výhybná odpočívadla pro následný převod dopravy z ul. Frýdlantská, kdy bude ul. Novoveská sloužit jako objízdná trasa. Po dokončení prací ve Frýdlantské ul. a převedení dopravy do normálního režimu bude společně se zástupci města zkontrolován technický stav celého úseku dotčené komunikace a následně bude provedena pokládka živičné obrusné vrstvy v celém rozsahu ul. Novoveská (předpoklad 05-06/2014).

Petr Bezvoda, referent ORM