Komunikace dostaly nový povrch

Nový povrch mají některé komunikace ve městě. Konkrétně se jedná o dvě místní komunikace v Andělské Hoře, II. etapu opravy ulice Sportovní, plošnou opravu nerovností v ulici Bílokostelecká a položení nového povrchu mostu přes Nisu na Barandov. Technický stav výše zmíněných komunikací byl dlouhodobě nevyhovující a zejména v případě mostu na Barandov hrozilo vzhledem k zatékání do mostní konstrukce k vážným škodám. Ve výběrovém řízení na realizaci těchto prací zvítězila společnost Eurovia, a. s., která v termínu dle uzavřených smluv akce dokončila.

V současné době ještě probíhají práce na opravě dešťové kanalizace v Horní Chrastavě, od č. p. 129 k napojení s ulicí Frýdlantskou, jež vzhledem ke špatnému technickému stavu již kapacitně nepostačovala množství odváděné vody z výše položených pozemků. Termín realizace akce je naplánován nejpozději do 9. 12. 2012 s tím, že přes zimu bude na komunikaci položen provizorní povrch a finální povrchy budou položeny až po skončení zimního období. Tím se zabrání pozdějšímu sesednutí podloží v místě výkopu a poškození nového povrchu komunikace.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM