Volksfest 2011 v Eichstättu

Stalo se již tradicí, že představitelé města Chrastava jsou účastni různých akcí pořádaných partnerskými městy. V tomto případě šlo o Volksfest v bavorském Eichstättu. Konal se ve dnech 10. a 11. září 2011. Tentokrát se návštěvy účastnili i někteří členové Společnosti přátel historie města Chrastava. Volksfest všechny upoutal svou klasickou okázalostí. Součástí oslav je velmi zajímavý a organizačně velmi náročný průvod skrz celé město. V Bavorsku jsou velmi rozšířené různé spolky a právě ony spolky tvoří celý průvod a je skutečně na co koukat. V čele vždy kráčí mnohočetná dechová kapela, která udává celému průvodu rytmus. V těsném závěu za kapelou jedou kočáry tažené koňmi, ve kterých seděli významní představitelé města Eichstätt, vážené osoby a v neposlední řadě zástupci partnerských měst Chrastava a Bolca Vestenanova (Itálie). Dalšími účastníky průvodu jsou pak členové desítek různorodých spolků a sdružení. Někteří jdou pěšky, jiní jedou na kolech, někdo jede traktorem nebo na jiném stroji. Je to skutečně zajímavá a často úsměvná a velmi vtipná podívaná. Každý spolek má své specifické zaměření a v průvodu jsou jeho členové oblečeni i vybaveni tak, aby bylo jasné, čím se spolek zabývá. Večer se pak lidé sesednou v obrovském stanu, kde hrají dechové kapely z celého Bavorska, podává se pivo v tzv. "tuplácích" a k pivu patří samozřejmě dobré jídlo, kterého je vždy dostatek a veliký výběr. V areálu Volkfestu je i tradiční pouť. Všichni si tedy určitě přijdou na své, a proto se vždy u této příležitosti sejde mnoho lidí. V neděli se celá výprava z Chrastavy účastnila oslav a v pondělí celou skupinu ještě přijal na radnici pan primátor Arnulf Neumeyer. Vzhledem k tomu, že se v Eichstättu konají příští rok volby, do kterých již pan primátor nekandiduje, byla to i příležitost se oficielně rozloučit. Právě členové Společnosti přátel historie města Chrastava byli tenkrát u zrodu partnerství mezi oběma městy, bylo tedy velmi milé, když pan primátor vzpomínal a děkoval všem za to, co následovalo po nesmělém začátku v roce 1991. Přátelství se rozvinulo v partnerství, které zasahuje do různých složek obou měst. Funguje výborně výměna žáků základních škol, každý rok se koná fotbalový turnaj a v jednání je i možná spolupráce mezi sbory dobrovolných hasičů obou měst. Je tedy patrno, že ani vzdálenost ani jazyková rozdílnost není bariérou pro přátelství.

Kateřina Pokorná

Návštěva členů Společnosti v partnerském Eichstättu

Deset členů Společnosti přátel historie města Chrastavy se ve dnech 10. – 12.9. zúčastnilo návštěvy partnerského města Eichstättu. Cesta se uskutečnila na pozvání starostů obou měst. Doprovázeli nás pan starosta Canov, paní místostarostka Václavíková a paní Cinibulková a Pokorná, které pomáhaly s tlumočením a s organizačním zajištěním.

Do města jsme dorazili v sobotu v odpoledních hodinách a poté, co jsme se ubytovali, jsme vyrazili na právě probíhající lidové slavnosti (Volksfest, tak trochu menší obdoba mnichovského Oktoberfestu). Byli jsme překvapeni velkou účastí místních (odhadem 5 000 lidí, plocha s pouťovými atrakcemi i pivní stan byly naprosto zaplněny) a probíhající zábavou všech generací (představa, že děti i dospělí budou v místních krojích spontánně tančit na dechovku i moderní hudbu je v Chrastavě naprosto nemyslitelná, v Eichstättu je to důsledek nepřerušené dvousetleté tradice).

V neděli jsme absolvovali okružní jízdu městem a jeho okolím s výkladem „patrona“ našeho partnerství, pana Schöna. Prohlídky se zúčastnili i tři zástupci italské obce Bolca-Vestenanova, která je druhým partnerem Eichstättu. Osobně mne zaujaly např. informace k výstavbě rodinných domů, kterou organizuje město (výstavba inženýrských sítí, architektonická regulace) a k cestovnímu ruchu, který zde tvoří jeden z nejvýznamnějších příjmů (komplexní turistický produkt opět pod taktovkou města, ve spolupráci s přírodním parkem Altmühltal a se soukromníky – cyklistika, vodní a pěší turistika, kulturní nabídka, památky, muzea, vzhled města, ubytování, stravování a další služby). Perličkou je možnost volně hledat jurské zkameněliny v jednom z místních vápencových lomů; zapůjčí vám nářadí a co najdete, je vaše (jeden z pěti nálezů Archeopteryxe na světě pochází právě odsud). Pokud jezdíte na kola třeba do Rakouska nebo Itálie, doporučuji Eichstätt a údolí řeky Altmühl jako minimálně rovnocennou alternativu. S podklady vám jistě pomůže chrastavské infocentrum, popř. navštivte www.eichstaett.info.

V neděli jsme také shlédli slavnostní průvod na závěr slavností (všechny generace – hudební soubory, kočáry, povozy a alegorické vozy, technika, spolky …). V Chrastavě opět nemyslitelné, i díky našim zkušenostem s povinnými prvomájovými průvody.

Před odjezdem jsme v pondělí ještě navštívili místní radnici, kde nám pan primátor Neumeyer podal informace o městě a jeho fungování a aktivitách. Společně jsme také připomněli historii vzniku partnerství Eichstättu a Chrastavy. Na úplném počátku stála právě SPHMCH, když začátkem roku 1990 oslovila bývalé německé obyvatele Chrastavy, kteří naše město museli opustit v r.1945. Právě před 20 lety, v září 1991, se uskutečnila první návštěva členů SPHMCH (a zároveň i zástupců Chrastavy) v Eichstättu na pozvání Kratzauer Gilde a tehdejšího primátora Eichstättu (jako patronátního města odsunutých chrastavských obyvatel) pana Kärtnera.

Závěrem děkuji vedení našeho města za pozvání a všem zúčastněným za dobrou organizaci zájezdu!

Za SPHMCH

Petr Medřický

 fotogalerie