Demonstrace starostů

Praha - demonstrace starostů menších obcí - reportáž TV Chrastava

Ve středu 21. 9. 2011 se na náměstí Jana Palacha sešlo téměř 1000 starostů obcí celé České republiky, aby společnými silami podpořili návrh Ministerstva financí na novelu zákona, která má zvýšit podíl z daní pro města a menší obce o 13,5 miliard korun. Novela by měla snížit poměr příjmu financí mezi Prahou a jinými menšími městy ze čtyř a půl na trojnásobek.

Demonstrace měla oficiální začátek v 10:00 hodin na již zmiňovaném náměstí. Zde podepsali starostové nejen prezenční listinu, ale také transparent, který později předali premiérovi Petru Nečasovi. Své názory vyjádřili nejen starostové obcí, ale také například i Jan Veleba – prezident Agrární komory Josef Bartoněk – předseda Sdružení místních samospráv. Později se starostové přesunuli před úřad vlády České republiky, kde se setkali s premiérem Petrem Nečasem a dali najevo nespokojenost s nešetrným hospodařením hlavního města a stávajícím RUD. Po projevu premiér přislíbil, že udělá vše proto, aby se RUD snížilo na poměr 3:1. Na závěr byly předány symbolické klíče od obcí a podepsaný transparent.

Pro Město Chrastava by to znamenalo zvýšení příjmu na jednoho občana ze stávajících 7 tisíc na 9,2 tisíc, a tudíž navýšení rozpočtu téměř o 14 milionů korun.

Bc. Pavel Urban - vedoucí SK

Média:

Pražská televize TV Metropol (21. 9. 2011) - vyjádření starostů včetně zástupce Chrastavy http://www.metropol.cz/porady/zpravy/911/   

 

Starosta města Ing. Michael Canov

Jménem města Chrastava jsem obdobně jako moji kolegové z řady měst a obcí po celé republice napsal dopis premiérovi České republiky se žádostí, aby podpořil slibované změny v rozpočtovém určení daní a zaslal mu symbolický klíč od našeho města. Pro naše město je přijetí změny naprosto klíčové, znamenalo by téměř 14 milionů korun ročně navíc (z 42,654 na 56,316 mil., tzn. ze 7 tis. Kč/obyvatele na 9,2 tis. Kč/ob.). Z 6246 obcí v ČR by si polepšilo 6242, pohoršily by si jen čtyři, a to Praha (ze 29,6 tis. Kč/ob. na 27,8 tis. Kč/ob.), Brno (ze 17,9 tis. Kč/ob. na 15,4 tis. Kč/ob.), Ostrava (ze 17,9 tis. Kč/ob. na 14,9 tis. Kč/ob.) a Plzeň (ze 17,9 tis. Kč/ob. na 12,6 tis. Kč/ob.). Ne, že by měly dostat na jednoho obyvatele méně než ostatní, pouze by již nedostávaly tolikrát více. V současné době je věc v Parlamentu, pokud se to podaří, bude výše uvedené účinné od roku 2013, odpor „postižených“ měst je však urputný. 
V Chrastavě dne 9. 9. 2011 Ing. Michael Canov, starosta